…
05 Mayıs 2020, Salı Ankara,Türkiye

Çocuk Hakları Ülke Raporları Web Sayfamızda Yayınlandı


Ülkemiz, Almanya ve Finlandiya hükümetleri tarafından hazırlanan çocuk hakları ülke raporları web sayfamızda yayınlandı.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44. Maddesi uyarınca sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki ve beş yıllık periyotlarla sunulan Ülke Gelişim Raporlarına   sayfamızda bulunun hızlı erişimlerden https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-haklari-sozlesmesi-ulke-raporlari/ linkinden ulaşılabiliyor.

Ülkemiz tarafından hazırlanan birleştirilmiş dördüncü ve beşinci periyodik rapor ile Federal Almanya ve Finlandiya hükümetlerinin, Çocuk Hakları Komitesi'ne  sunduğu beşinci ve altıncı taraf devlet raporu ve periyodik rapor web sayfamızda kamuoyu ile paylaşıldı. 

Bakanlığımız tarafından Türkçe’ye çevrilerek web sayfamızda yayınlanan raporlar farklı ülkelerin çocuk alanıyla ilgili idari gelişimsel durumları ve gerçekleştirilen tüm eylemlerin takip edilmesi açısından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. 

Ülkemizin taraf olduğu sözleşmenin 44. Maddesi uyarınca Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemler ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporlar yayınlıyor.

Hazırlanan raporlar iki ve beş yıllık periyotlarla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunuluyor. Raporlarda, sözleşme gereğince yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ve bunları etkileyen faktörler ile uygulamalar hakkında  bilgiler yer alıyor. Taraf Devletler ayrıca  kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımlanması konusunda sorumluluk yaşıyor.

Taraf Devletlerden Sözleşme’nin uygulamasına ilişkin her türlü ek bilgi isteminde bulunabilme yetkisine sahip olan Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile  faaliyetleri hakkında rapor yayınlıyor.

Türkiye tarafından  hazırlanan Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyodik Ülke Raporu, BM Çocuk Hakları Komitesi'ne 29 Mart 2019 tarihinde iletilmişti.