…
24 Ekim 2019, Perşembe Ankara,Türkiye

Çocuk Psikososyal Destek Programı Çalışma Toplantısı Yapıldı


Korumamız altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden sağlıklı gelişmesi için yürüttüğümüz hizmetler kapsamında hayata geçirilen Çocuk Psikososyal Destek Programına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sene başında, akademisyenlerle Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından uzmanlar tarafından hazırlanan, Çocuk Psikososyal Destek Programının değerlendirmesine yönelik çalışma toplantısı,  Ankara’da yapıldı. 

UNICEF’in teknik desteğiyle gerçekleştirilen çalışma toplantısına; program geliştiricisi akademisyenler, UNICEF temsilcileri, Genel Müdürlüğümüzden ilgililer ve 7 bölgeyi temsilen, taşra teşkilatında farklı hizmet modellerini yürüten uzman personel katıldı.

Daha önce yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan taslağın değerlendirildiği toplantıda;  “İletişim”, “Psikososyal Destek Gereken Durumlar” ve “Psikososyal Müdahaleler” konulu başlıklar ele alındı.

Çocuk Psikososyal Destek Programı Nedir?

 

Bilindiği gibi çocuk bakım kuruluşlarının tamamında; Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki taahhütlere uygun olarak; çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, kaynak kullanımı ve yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan program aynı zamanda, Devlet koruması altındaki bütün çocuklarımızı kapsayan ilk program olma özelliği taşıyor.

 

Programın Kazanımları Ne Olacak?

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı ile korumamız altındaki çocukların, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimlerle donatılmış; milli ve manevi değerlerini bilen, güçlü nesiller olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Programın uygulanması ile çocukların, sorumluluk duygusu, kendine güven, iletişim becerisi, toplumsal kurallara uyum gibi kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Programın uygulama kılavuzları ve nitelikli zaman geçirmeye yönelik etkinlikleri ile çocuğa hizmet sunan personelin donanımının artırılması da beklenen kazanımlar arasında.

 

Akademisyenler ve Uzmanlarımız Tarafından Hazırlandı

Akademisyenler ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından uzmanlar tarafından, dinamik ve interaktif olarak tasarlanan programda, uygulamadan elde edilen veri ve buna bağlı olarak alınan geri bildirimler kullanılıyor. Programı oluşturan modüller, eklenen yeni bilgiler doğrultusunda revize ediliyor. Programının uygulaması, grup çalışmaları, bireysel danışmanlık ve aile çalışmaları şeklinde yapılıyor. Her çocuğa özgü, bireysel olarak yapılan uygulamalar, belirli periyodik dönemlerde değerlendirilerek, gelişmeler izleniyor.