T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
05 Nisan 2021, Pazartesi Ankara,Türkiye

Çocuklar İçin Bölgesel İstişare Toplantıları


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerinde görev yapan personelin güçlendirmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Salgın döneminde çocuk alanındaki bütün konuları içerecek şekilde düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantılarının bir yenisi Çocuklar Güvende Programı,  Mobil Ekip ve Mobil Çocuk Sosyal Hizmet çalışmaları aracılığıyla risk altında bulunan çocuklar için çalışmalar yapan personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılar Etkileşimli Yapılıyor

Rehberlik ve karşılıklı görüş alışverişi ile yapılan toplantılarla;  okullar ve sahada risk altında bulunan çocukları tespit ederek, bu çocukların risklerden korunmasına yönelik çalışmalar yürüten personelin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılışı Genel Müdür Zeliha Sağlam tarafından gerçekleştirilen toplantılar, yedi bölgeyi kapsayan yedi ayrı oturum halinde çevrimiçi olarak yapıldı. Her bir oturuma, bir bölgede yer alan illerde görev yapan çalışanların katıldığı toplantılarda;  sayısı artırılarak, kalıcı bir hizmete dönüştürülen Çocuklar Güvende, Mobil Ekip ve Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimizin sahada yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Ekiplerin çalışmalarını etkinleştirmek için yapılması gerekenler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.  Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Mobil Ekiplerin Sayısında Önemli Artış

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Ekipler ile Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri aracığıyla, farklı risk gruplarındaki çocuklara yönelik sokakta ve okullarda çalışmalar yapılıyor. Çocuklar Güvende Programı kapsamında farklı risk grubunda bulunan çocuklar sosyal hizmet merkezleri aracılığı ile izlemeye alınarak gerektiğinde Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile destekleniyor.

Çocukların risklerden korunmasına yönelik koruyucu önleyici projeler kapsamında oluşturulan mobil hizmetler, sahadan gelen olumlu geri bildirimler üzerine kalıcı hizmetler haline getirildi. Sokakta farklı risk gruplarındaki çocuklara yönelik hizmet yürüten Mobil Ekip sayısı 139’dan 274’e yükseltilerek %97.1 oranında artış gösterdi. Mobil Ekip hizmeti kapsamında bugüne kadar 24 bine yakın (23.885) çocuğa destek sağlandı.

Çocuk ve Aile ile Özel Çalışma

Alan taraması ile çocukların sokakta karşı karşıya bulunduğu risklere ilişkin nedenleri araştıran mobil ekipler, daha sonra yürüttüğü aşamalı çalışmalarla, çocuklar ve ailelerinin ihtiyaç duydukları sosyal hizmet ve yardımlarla desteklenmesini sağlıyor. Daha önce 174 olan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri 241’e yükselerek,  %38,5 oranında artırıldı. Yapılan okul ve aile ziyaretlerinde 24.250’si çocuk olmak üzere 59 bine yakın (58.124) görüşme gerçekleştirildi.

Çocuklar Güvende Programı çerçevesinde yapılan çalışmalarla da, risk grubunda bulunan çocuklar Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile destekleniyor. Uzmanlar, Çocuklar Güvende Programı kapsamında bugüne kadar 60 bine yakın (59.275) çocukla görüşme gerçekleştirdi.