…
01 Ağustos 2019, Perşembe Ankara, Türkiye

Sahadan Tecrübe Aktarım Toplantıları Başladı


Çocuk hizmetleri alanında tecrübeli meslek elemanları ve idarecilerin; vaka yönetim süreçlerine ilişkin tecrübelerini aktardığı toplantıların ilki, Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Etkileşimli
Yürütülen hizmetlerin saha uygulamalarına ilişkin, alanda çalışan yönetici ve meslek elemanları tarafından merkezde çalışan personele bilgi aktarımlarını içeren etkileşimli toplantılar, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen diğer hizmet alanlarında da devam edecek.

Kız çocuklarına hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinden birinde yönetici olarak görev yapan Gökşen Altınok ve Psikolog Birsen Zaim "Çocuk Destek Merkezlerinde Vaka Yönetim Süreçleri ve Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Vaka Sunumu
Görev yaptığı kuruluşun fiziki şartları, hizmet kapasitesi, sosyal servis çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Altınok; kuruluşa kabulü yapılan çocuklarla; ilk günden, hizmet modelinin sonlandırılmasına kadar geçen süreç boyunca yapılan mesleki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı kuruluşta psikolog olarak görev yapan Birsen Zaim ise; kuruluşa suç mağduru olarak gelen ve yapılan mesleki çalışmalarla, rehabilitasyonu başarı ile tamamlanarak ailesinin yanına döndürülen bir çocuk hakkında; kullanılan teknikler ve süreç yönetimine ilişkin detayların yer aldığı ayrıntılı bir vaka sunumu yaptı.

Soru - Cevap
Genel müdürlük çalışanlarının konuyla ilgili sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda; hizmete ilişkin genel işleyiş, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çalışmaları daha etkin kılmak için diğer Kamu kurumları nezdinde yapılması gerekenler, ilgili makamlara sunulmak üzere kayıt altına alındı.

Devam Edecek
Bakanlık ve alanda çalışan personel arasındaki bilgi alışverişinin etkin bir şekilde yapılmasını ve eşgüdümü sağlamaya yönelik düzenlenen toplantılar, çocuk alanındaki bütün hizmet modellerini içerecek şekilde devam edecek.

Çocuk Destek Merkezleri
Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren bu merkezlerde, suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunduğu için haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan, psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere hizmet veriliyor.

Merkezlerde çocukların temel gereksinimleri karşılanarak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda rehabilitasyon programları uygulanıyor. Bu kuruluşlara kabulü yapılan her çocuk için belirlenen danışman ile yürütülen mesleki çalışmalar sonucunda; çocukların aile ve yakın çevrelerine dönmeleri sağlanıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çocukların Bakanlığımızın diğer hizmet modellerine hazır olması için çalışmalar aşamalı olarak programlanıyor. Rehabilitasyonu tamamlanan çocuklardan aile yanına döndürülemeyenler, diğer sosyal hizmet birimleri olan,  çocuk evleri veya çocuk evleri sitesi hizmet modellerinden yararlandırılıyor.

İhtisaslaşma
Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 64 Çocuk Destek Merkezi; çocukların suç mağduru, suça sürüklenme, sokakta ve risk altında bulunma gibi geliş nedenleri esas alınarak ihtisaslaşmış olarak hizmet veriyor. Çocuklar; mağduriyetleri, suça sürüklenme ve sokakta yaşama durumları dikkate alınarak ihtiyaç duydukları rehabilitasyonun verileceği yaş ve cinsiyetlerine uygun kuruluşlara yerleştiriliyor. Böylelikle rehabilitasyon sürecinin daha etkin olarak yerine getirilmesi sağlanıyor. Bu merkezlere, ihtisas alanları dışında çocuk kabul edilmiyor.

Çocuğun Merkezden Ayrılması ve İzlenmesi
Çocuğun psikososyal destek hizmetinin tamamlanıp tamamlanmadığına çocuğun danışmanı ve merkezde görev yapan tüm meslek elemanlarının katılımı ile yapılan vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında karar veriliyor. Çocuğun, ailesi veya yakınlarının yanına döndürülmesi öncelik veriliyor. Aile veya yakını yanına döndürülen veya ergin olarak merkezden ayrılan çocukların düzenli aralıklarla izlenmesi ve ihtiyaçlarına göre desteklenmesi ikamet ettiği ildeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından takip ediliyor.