…
26 Eylül 2019, Perşembe

Sahadan Tecrübe Aktarım Toplantıları Devam Ediyor


Çocuk hizmetleri alanında tecrübeli meslek elemanları ve idarecilerin; sahadan iyi uygulama örnekleri ve uygulamadaki deneyimlerini aktardığı toplantıların altıncısı, Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu Daire Başkanları ve birimlerden çalışanların katıldığı toplantıda, Sinop İl Müdürlüğünde görev yapan Esra Pektaş tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Mobil Sosyal Hizmet çalışmalarına ilişkin uygulama örnekleri ve işleyişin ele alındığı toplantıda Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması ile takip edilen çocuklar ve ailelerine ilişkin sahada yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vaka Sunumu

Sinop’ta sürdürülen mobil sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi veren Esra Pektaş,  uygulama kapsamında kullanılan teknikler ve süreç yönetimine ilişkin detayların yer aldığı ayrıntılı 3 vaka sunumu yaptı.

Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocukların risklere karşı koruması ve zamanında müdahale yapılabilmesi ekseninde koruyucu önleyici nitelikte bir hizmet modeli olarak planlanan Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması II. 100 Günlük Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı ile hayata geçirildi. Pilot olarak başlatıldığı 30 il’de alınan başarılı sonuçlar nedeniyle de III. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı ile ülke genelimde yaygınlaştırıldı.  Uygulama halen 81 İl’de devam ediyor.

Mobil Sosyal Hizmet Uygulamasına yönelik olarak 81 ilde en az 2 sosyal çalışma görevlisinin görev yapacağı Mobil Sosyal Hizmet Birimleri oluşturuldu. Her birim Çalışma, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde şehrin dezavantajlı bölgelerinde en az 10 okul ile eşleştirildi. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni görüşmeler gerçekleştirilerek, okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan, suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklar tespit ediliyor. Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesini de kapsayan görüşmelerin ardından çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Gerekli mesleki çalışmalar gerçekleştirilmekte veya ilgili kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek (SYDV, İş-Kur vb.) çocuğun sorunu çözülerek çocuğun aile ve okul ortamında takibi yapılıyor.

Proje kapsamında ayrıca, okullarda ve aile görüşmelerinde Genel Müdürlüğümüz koruyucu önleyici hizmetlerine ve ALO 183 Hattına ilişkin bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. 

Uygulama kapsamında 81 ilde 149 mobil sosyal hizmet uygulama ekibi kuruldu. 419 personel görevlen yaptığı ekiplerde, 149 mobil sosyal hizmet uygulama ekibi ile 1.615 okul eşleşmesi yapıldı. 

Mobil sosyal hizmet uygulama ekipleri tarafından bugüne kadar 17.076 çocuk ve 11.030 aile ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkileşimli

Yürütülen hizmetlerin saha uygulamalarına ilişkin, alanda çalışan yönetici ve meslek elemanları tarafından merkezde çalışan personele bilgi aktarımlarını içeren etkileşimli toplantılar, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen diğer hizmet alanlarında da devam edecek.