…
…
…
…
28 Ağustos 2019, Çarşamba Ankara, Türkiye

Sahadan Tecrübe Aktarım Toplantıları Devam Ediyor


Çocuk hizmetleri alanında tecrübeli meslek elemanları ve idarecilerin; sahadan iyi uygulama örnekleri ve uygulamadaki deneyimlerini aktardığı toplantıların ikincisi, Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven,  Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, daire başkanları ve birimlerden çalışanların katıldığı toplantıda Ankara İl Müdürlüğünde görev yapan Efe Murat Erbaş tarafından bir sunum gerçekleştirildi. ''Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'' hükümlerinin tartışıldığı toplantıda konuya ilişkin işleyiş masaya yatırıldı.

Genel Müdürümüz Güven toplantının açılışında yaptığı konuşmada sahadan merkezde çalışanlara tecrübe aktarımını içeren toplantıların, iki yıl boyunca sistematik olarak yapılan saha incelemelerinin sonucunda hayata geçirildiğini söyledi. İyi uygulama örneklerinin merkeze aktarılmasının alanda çalışanların yaptığı işi görünür kılacağını belirten Güven, bunun sonuncunda sahada çalışanların fark edilmeye dayalı, insani bir motivasyon kazanacaklarını ifade etti. Karşılıklı bilgi alış verişinin merkez ve alan arasında  iletişim ve işbirliği bağını artıracağını kaydeden Güven, hizmetin standardının yükseltilmesi ve vizyonu  açısından bu bağın etkin tutulması büyük önem taşıyor dedi.

 

Etkileşimli

Yürütülen hizmetlerin saha uygulamalarına ilişkin, alanda çalışan yönetici ve meslek elemanları tarafından merkezde çalışan personele bilgi aktarımlarını içeren etkileşimli toplantılar, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen diğer hizmet alanlarında da devam edecek.

Bilindiği gibi Genel Müdürlüğümüz özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş standartlarını yeniden düzenledi.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile  3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan ''Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'', 30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı   Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.