…
…
…
…
…
…
…
…
…
25 Kasım 2019, Pazartesi Ankara, Türkiye

Temel Personel Eğitimi Değerlendirme ve İçerik Geliştirme Programı Başladı


"Temel Personel Eğitimi Değerlendirme ve İçerik Geliştirme Programı” Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’in katılımıyla Ankara’da başladı.

Toplantıya Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan yöneticiler ve Bakanlığımız çalışanları katıldı.

Anka Temel Personel Eğitimleri süresince karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve mevcut eğitim modüllerinin gözden geçirilerek, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi için gerçekleştirilen çalışma toplantısı, iki gün sürecek.

Eğitim süresince ele alınacak konu başlıkları şöyle:

Temel Personel Eğitimi Programına Genel Bir Bakış

Temel Personel Eğitimleri Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar

Temel Personel Eğitimleri Uygulamasının Güçlü ve Zayıf Yönleri

Temel Personel Eğitiminde Standart Geliştirme

Eğitimin Uygulama Yöntemleri 

Eğitim Modüllerinin Değerlendirilmesi

Eğitim Yapılan İllerin Değerlendirilmesi

Eğitim Modül Revizyonu ve Ek Eğitim Modülleri 

Anka Temel Personel Eğitim Programı

Genel Müdürlüğümüz tarafından Çocuk Destek Merkezlerinde uygulanmak üzere hayata geçirilen Anka programının bir bileşeni olarak geliştirilen Anka Temel Personel Eğitim Programı, şu ana kadar 81 ilde görev yapan bütün personele verildi.

Anka Temel Personel Eğitim Programı ile kuruluşlarda çocuklarla iletişim içinde olan personel arasında uygulama birliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor.

81 İlde Tüm personel

Türkiye Genelinde tüm çocuk bakım kuruluşlarında gerçekleştirilen eğitimlerde öncelik, acil eğitim almasının faydalı olacağı değerlendirilen illere verildi.  Daha sonra bölge bölge tüm illerde 65 eğitici tarafından verilen eğitimlerde, 14 bin 665 çalışan eğitim aldı. Eğitim programından, aralarında yöneticiler, danışmanlar,  yurt yönetim memurları, bakım elemanları, güvenlik görevlileri, aşçılar ve şoförlerin bulunduğu çocuk alanında hizmet veren tüm personel yararlanıyor.

Anka Çocuk Destek Programı

Program ile çocuklarda, bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği yaratarak, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının sağaltılması hedefleniyor.

Anka Temel Personel Eğitimleri şu başlıklardan oluşuyor; 

İletişim/İlişkileri Başlatma ve Sürdürme

Çocuğa Yaklaşım ve İletişim Kurmak

Çocukların Gelişimini desteklemek

Olumlu Davranış Kazandırmak

İlk Yardım Farkındalık         

Hijyen ve Temizlik

Yeterli ve Dengeli Beslenmek

Risk ve Riskli Davranışlar

Kriz ve Krize Müdahale

Sınırlar, Sorumluluklarımız ve Mahremiyet  

Birlikte İş Yapmak ve Ekip Olmak

Çocuk Destek Merkezleri

Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara özgü Çocuk Destek Merkezleri bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini ve diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veriyor.