…
13 Eylül 2019, Cuma Ankara, Türkiye

Uzaktan Eğitim Programları Başladı


Genel Müdürlüğümüz tarafından, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerde uygulama bütünlüğünün oluşturulması ve alanda görev yapan personel ile fikir alış verişinde bulunulması amacıyla “Uzaktan Eğitim Programı” yapıldı. Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’in başkanlığında, online olarak gerçekleştirilen eğitime, 81 ilde görev yapan personel katıldı.  İlgili birimlerde görev yapan idareci ve meslek elemanlarının yanı sıra; SHM ve İl Müdürlüklerinin korunmaya muhtaç çocuklara hizmet sunan birimlerinde görev yapan idareci ve meslek elemanları ile İl Müdürlüklerinde avukat olarak görev yapan personelin katıldığı eğitimde, çocukların ikincil örselenmesinin engellenmesi için soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan gizlilik kararları ve yayınların çocuklara zarar vermeyecek şekilde yapılması için dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

İl Müdürlüklerinde konuyla ilgili 258 birimde görev yapan çalışanların, bağlı bulundukları kuruluştaki UZEM kullanıcı isim ve şifresi ile katıldığı eğitim, belirlenen konu hakkında yapılan sunumun ardından, soru cevap şeklinde devam etti. Birimlerde görev yapan personelin bilgi ve birikimin artırılmasının hedeflendiği uzaktan eğitimlerin, iki haftalık periyodlarla devam etmesi planlanıyor.