Hedeflerimiz
1-Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini engelleyici ve çocuğun öncelikle ailesi yanında bakımını sağlayacak sosyal politikalar geliştirmek.

2-Çocuklarımızın aile sıcaklığına en yakın ortamda bakımlarını sağlayabilmek için;

- Evlat Edindirme Hizmeti,

- Koruyucu Aile Hizmeti,

- Çocuk Evleri Hizmetinden faydalandırılmaları esastır

3-Suça karışmış ya da  kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlanması için yeni hizmet modelleri oluşturmak,

4-Çocuğa yönelik her türlü istismarı engellemek, 

5-Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla  işbirliği içerisinde hizmetleri sunmak ve çocuğa sunulacak hizmetlerin entegre olarak tek noktadan verilmesini sağlamak.

6-Vizyonumuza uygun Çocuk Strateji Belgesini oluşturarak uygulamaya geçirmek,

7-Çocuk haklarının ülke genelinde tavizsiz uygulanmasını sağlamak ve bu hususu takip etmek,

8-Mevcut kurum ve kuruluşlarımızın hizmet kalitesini uluslararası standartların üzerine çıkarmak.

9-‘‘Alo Çocuk Hattı’’nı oluşturmak.

10-Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukları sokaktan çekerek, rehabilite ederek topluma yeniden kazandırmak. 

11-Çocuk dostu kentler, mekanlar, kurumlar oluşturulmasını sağlamak.

12-Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunmak.

13-Çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına yönelik ilgili tüm sektörlerle etkin işbirliği yapmak

14-Çocuk ticareti ve kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. 

15-Projeler geliştirerek, Genel Müdürlüğe ilave kaynaklar kazandırmak, ulusal ve uluslararası imkanları bu alanda etkin kullanmak

16-Kurumumuz hizmetlerine gönüllü katılım noktasında kamuoyu duyarlılığının arttırılmasını sağlamak

17-Medya duyarlılığını arttırıcı çalışmaları teşvik etmek.

18-Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik kamuoyu bakışının pozitife döndürülmesine yönelik çalışmalar yapmak.

19-Çocukların akademik, sportif, kültürel, sanatsal başarılarını arttırmak için çalışmalar yapmak.

20-Çocukların işe yerleştirilmesini sağlamak için düzenlenen 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesini, çocukların akademik başarısını artırıcı yönde revize etmek.

21-Personele ihtisas eğitimi verilerek uzmanlaşmalarını sağlamak.

22-Belirlenen personel standartlarını hayata geçirmek, verilen hizmetler için standart oluşturarak hizmet kalitesini artırmak.

23-Vizyonumuzun gerektirdiği, mevzuat ve ikincil mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek.

24-‘’İlkadım Merkezi’’ni bütün illerde açmak.

25-Tüm hizmetlerimizi ‘’Bilimsel Çalışma Grubu’’ nun rehberliğinde geliştirmek.

26-Türkiye’yi çocuk hizmetleri alanında dünyada örnek ülke haline getirmek.