Başkanlarımız
Turan GÜVENÇ
Çocuk Hakları Daire Başkanı
Hatun ÖZKÜMÜŞ
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı
Mustafa SÜSLÜ
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
Olgun GÜNDÜZ
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı
Hakkı BİLGİÇ
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Emin ERASLAN
Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Mustafa BİLİR
Bakım Hizmetleri Daire Başkanı
Bayram İNCE
Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı