Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta ve risk altında bulunan çocuklar ile sokakta sosyal risklerle karşı karşıya kalan çocuklardan psikososyal destek ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklara korunma, bakım ve psikososyal destek hizmeti vermek Daire Başkanlığının hizmet önceliğini oluşturmaktadır.

Suça sürüklenen, suç mağduru ve sokakta risk altındaki çocuklara psikososyal destek hizmeti vermek üzere ihtisaslaşmış Çocuk Destek Merkezleri açılmış olup, bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.


İhtisas Alanlarına Göre Çocuk Destek Merkezleri şöyledir:

  • Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  • Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  • Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  • Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  • Gebe çocuklar ve Çocuk Annelere Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
  • Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri