Genel Müdür
Dr. Selahattin GÜVEN

Genel Müdür V.

     ODTÜ Sosyoloji bölümünden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk bölümünde "Meşruiyet Kaynağı Olarak İnsan Hakları: Helsinki Süreci" isimli teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorasına 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Medyada Çocuğun Temsili: İyi, Kötü, Mağdur Çocuk" konulu doktora teziyle tamamladı. 2005 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda memuriyete başladı. 2007-2016 tarihleri arasında Radyo Televizyon Üst Kurulunda uzman olarak görev yaptı. 2016 yılında Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2017 yılı Nisan ayında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.