Birim Sorumluları
Ar-Ge ve Strateji Birimi
Çevre Mühendisi
Hakan KONUK
Arşiv Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Meltem ARSLAN
Bütçe Birimi
Şube Müdürü
Didem ÜNAL
Çocuk Gündüz Bakımevi ve Kulübü Birimi
Kreş Müdürü
Esra KÖROĞLU
Genel Evrak Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Hacı Mehmet AYDEMİR
İhale Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Mümtaz KURTÇUOĞLU
İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi
Endüstri Mühendisi
Münür AKKUŞ
Kamu İşçi Özlük Birimi
Şube Müdürü V.
Rüştü GÖKDAMAR
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Ercan BOZTEPE
Satınalma Birimi
Şube Müdürü
İsmail ÇAYCI
Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi
Sivil Savunma Uzmanı
​Cemile ÖZBEK - Yaşar Ali ŞEN
Sosyal Hizmetler Birimi
Şube Müdürü
Ayhan CANKURT
Taşınır Birimi
Şube Müdür V.
Çetin DUMAN
Teknik Hizmetler Birimi
Makine Mühendisi
Çiğdem ÜNAL
Temizlik Hizmetleri Birimi
Çevre Mühendisi
Hakan KONUK
Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Deniz DEMİREZ
Yemekhane Hizmetleri Birimi
Şube Müdürü
Ahmet GÜRBÜZ
Şube Müdürü
Derya Evrim KARAGÖZ