06 Eylül 2016, Salı

Bütçe Çalıştayı 2016


Bakanlığımız Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü ve bağlı Saymanlıklarının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi gereğince 2017-2018-2019 dönemi tahmini bütçelerinin hazırlanması ve Makamın Onayına sunulacak hale getirilmesi amacıyla kuruluşlarımızda görevli döner sermaye saymanları, sayman mutemetleri ve ilgili memurların katılımıyla 25.09.2016 - 30.09.2016 tarihleri arasında (yol dahil) Antalya ili Kemer ilçesi Mirada Delmar Hotel'de Bütçe Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu çalıştaya ilişkin Müşteşarlık Makamından alınan onay ile otel ve firmanın iletişim bilgileri ektedir. Tüm saymanlıklarımıza mail ortamında da katılımcı listeleri de gönderilmiş olup, listede ismi bulunan personelin Çalıştaya katılımının sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Kenan ERDOĞAN
Bakan a.
Döner Sermaye Merkez Müdür V.

 

Onay

Üstyazı

İletişim Bilgileri