Tarihçe
Döner sermaye işletmelerinin temelini 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 19’uncu maddesine dayanılarak kurulan işletme ve saymanlıklar oluşturmaktadır.    

03.06.2011 tarih ve 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9’uncu maddesinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.

10.07.2018 tarh ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin   ”İkinci Bölüm 96’ncı Maddesinde de (1) Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri kurabilir. ” denilmektedir.

Döner Sermaye İşletmeleri 45 ilimizde, 102 adet Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 adet Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Günüdüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 1 adet Döner Sermaye İşletmesi olmak üzere kuruluşlar bünyesinde toplam 107 adet Döner Sermaye İşletmesi mevcut olup, her türlü gelir ve giderleri oluşturulan bu bütçelerden karşılanmaktadır.

Yukarıdaki sayılarda bakanlığımızın yeniden yapılanma sürecinde mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeleri yer almamaktadır.