24 Aralık 2019, Salı Düzce, Türkiye

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuç Listesi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımı amacıyla İl Müdürlüğümüze verilen yetki doğrultusunda  İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

    İlanen duyurulur.