…
…
03 Ocak 2020, Cuma Merkez, Edirne - Türkiye

İl Müdürlüğümüz ve Edirne SGK İl Müdürlüğü arasında Protokol İmzalandı


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu arasında geçici iş göremezlik ödeneklerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin taraflar arası protokol imzalandı.

İmzalanan protokol; SGK ve Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında sigortalının, işveren tarafından istirahatli oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin işverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.

İş bu protokolün amacı;

İşveren tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin zaman, işgücü ve emek kaybına yol açmayacak şekilde SGK hesabına sigortalıya zamanında ödenmesini sağlamak ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve SGK’nın ikincil mevzuatına uygun olarak SGK adına işveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesini veya istisnai durumlarda iadesini sağlamaktır.

Protokol; Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Süleyman LALE ile Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ tarafından Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görevli çalışan personeller yararına 02.01.2020 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.