…
03 Aralık 2019, Salı Erzincan, Türkiye

İl Müdürümüz Muhammer DOĞAN'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlama Mesajı.


Engellilik, dünya genelinde ırk, dil ve din ayırt etmeden karşılaşılan bir durumdur. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde doğum öncesi tanı teknikleri gelişmediğinden genellikle doğum kaynaklı, gelişmiş ülkelerde ise yaşlılık kaynaklı engel durumları sık olarak görülmektedir.

Süreç boyunca engelliler zayıf ve muhtaç kişiler olarak algılanmışlar ve onlara yönelik politikalar hayırseverlik kapsamında ele alınmıştır. Ancak günümüzde engellilerin toplumun her alanındaki tüm faaliyetlerde etkin katılım gösterebileceği, herhangi bir engeli olmayan bireylerden ayrılmalarını gerektirecek bir durumun olmadığı daha içtenlikle anlaşılmaktadır. Engelli bireylere bu anlamda yapılacak ayrımcılık ve dışlamaların onlar adına ne kadar üzücü olabileceği de bu süreç dahilinde anlaşılmıştır.

Son yıllarda Türkiye’de engellilere yönelik sosyal politikalarda aktifleşmeye olan vurgu artsa da, güncel sosyal politika yaklaşımları açısından her zaman daha iyi adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama katılımda fırsat eşitliğine vurgu yapan politikalara öncelik verilmesi devletimizin ve bu anlamda aktif politikalar yürütmekte olan Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda her yıl daha aktif bir süreç yürütülerek; engelli çocuklarımızın eğitimlerine destek olunmakta; engelli vatandaşlarımızın sağlık, bakım, koruma hizmetlerinin sağlanması adına resmi ve özel bakım merkezleri açılmakta, buralarda engellilerimizin ihtiyaçları karşılanırken toplumsal hayata katılımlarına da destek olunmaktadır. Yaşadıkları ortamlarda aileleri yanında bakılmakta olan engelli vatandaşlarımıza bakım hizmetlerinin sunulması adına da maddi olarak destek sağlanmaktadır.

Engellilere yönelik oluşturulacak sosyal politikaların insan hakları temelinde, bütüncül bir stratejinin ve buna bağlı olarak üretilecek politikalar bütünün ürünü olması dileklerimle tüm engelli vatandaşlarımızı ve onlara büyük bir özveri ile destek olan ailelerini sevgi ve saygı ile selamlıyor, kendilerine huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum.