04 Şubat 2020, Salı

Engelsiz Yaşam Merkezinde Neler Oluyor? Başlıklı Haber


TEKZİP METNİ

Tarafınızca yayın yapılan http://www.gazetedogu.com. İnternet sitesi tarafından “/engelsiz-yasam-merkezinde-neler-oluyor/” taksimiyle yapılan 31.01.2020 tarihli haberde içerik gerçek dışıdır. Haber içeriğinde geçen olayların tarafınızca yapılan nitelendirmesi hiçbir gerçekle örtüşmeyip tarafımıza yapılan haksız ve mesnetsiz bir ithamdan ibarettir.
Bahse konu haberde geçen olaylara bakıldığında Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezinde gerekli bakımların yapılmadığı iddia edilse de bu husus tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu kuruluştaki tüm çalışanlar ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınan ve hizmet gören görevliler olup bu hususta sorulan sorular da algı yönetiminden ibarettir.
Yine merhum çocukların ihmal sebebiyle vefat ettiği yönünde haberde geçen ifadeler de tamamen gerçek dışıdır. Bahse konu haberdeki çocukların vefat sebepleri doğal ölüm olarak hastane raporlarıyla belgelendirilmiş olup kurumun ihmali ile ilgili ise kafalarda soru işareti bırakacak herhangi bir unsur dahi bulunmamaktadır.
Şahıs şahıs ilerleyecek olursak E.S.A.Ç 31.10.2017 tarihinde doğmuş ve iki aylıkken SMA teşhisi konulmuştur. 8 ay Erzurum Bölge Araştırma Hastanesinde tedavi görmüştür. Bu tedavi sonrasında kurumumuza kabulü yapılmıştır. Oturma, konuşma yeteneği olmayıp hipotonik teşhisi mevcuttur. Merkezde kaldığı müddetçe de düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılmıştır. 23.09.2019 tarihinde aynı hastane yoğun bakım servisinde vefat etmiştir.
T. S. ise 25.06.2017 doğumlu olup doğumundan 15 gün sonra kalbi durmuştur. Bu sebeple beyninin oksijensiz kalma durumu olmuş ve bu durumdan ötürü birçok duyu organı zarar görmüştür. Bu sebeple çocuk palyalif servisinde tedavi görmüştür. 17.10.2019 tarihinde hastaneden taburcu edilerek teslim alınmıştır. Golden hear sendromu, hipoksi sekeli ve dirençli epilepsi tanıları mevcuttur. Bu rahatsızlar neticesinde trakestomi açılmış olup, ev tipi mekanik ventilatöre bağlı yaşamaktadır. 13.12.2019 tarihinde 112 çağırılarak hastanemize gönderilmiş, hastanede ÇOCUK NÖROLOJİ uzmanı olmadığından Erzurum Bölge Araştırma hastanesinde sevk edilmiştir. 01.01.2020 tarihinde kalbi durarak doğal ölüm neticesinde vefat etmiştir.
R.T. ise doğuştan SEREBLAL PALSİ hastası olup doğuştan gelişim geriliği bulunmaktadır. Ayrıca çenesinde çöküntü olması sebebiyle beslenme sıkıntısı yaşamaktadır. Bizde kaldığı dönem içerisinde bakım ve sağlık kontrolleri yapılmıştır. 01.12.2019 tarihinde yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmiştir.
N.Ç. 25.10.2018 tarih doğumlu olup 25.10.2018 tarihinde kurumuza nakli yapılmıştır. Trakostomi, epilepsi ve gecikmiş dönüm noktası tanıları konulmuştur. Vücut fonksiyon kaybı yüzde altmış dokuzdur. 05.01.2020 tarihinde bölge eğitim araştırma hastanesine yatışı yapılmıştır. 14.01.2020 tarihinde doğal ölüm şekliyle vefat etmiştir.
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, bakım ve koruma altında bulunan engelli bireylere hizmet veren bir kuruluştur. Aileleri tarafından bakımı yapılamayan ve yine aileleri tarafından kuruluşa yerleştirme talebi bulunan engellilerin barındırıldığı sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak hizmet veren bir kurumdur. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk palyatif servisi bulunduğundan bakanlığımız tarafından Türkiye’nin her yerinden palyatif engellilerinin kuruluşumuza yerleştirilmesi ve nakli yapılmaktadır. Kuruluşumuzda cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren engellilerimiz için içerisinde yaşam ünitesinin bulunduğu bir evimiz bulunmaktadır.

 

Tüm bu sebeplerden yukarıda belirtiğimiz yalan iddiaları barındıran ve olumsuz algı oluşturan haberin kaldırılması gerekmektedir. Bu haberle ilgili sorumluları kınadığımızı bildirerek, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun 9. Maddesine istinaden internet sitenizde ana sayfanızdan kullanıcınıza doğrudan ulaşabileceği şekilde tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayımlanmasını ve bu haber içeriğinin kaldırılmasını fazlaya ilişkin kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle talep ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Cemil İLBAŞ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ