İl Müdür Yardımcılarımız
Hüseyin HACIOĞLU

 • Strateji Geliştirme Başkanlığı (Gerçekleştirme Görevlisi)
 • Lojman İşlemleri
 • Araç Takip İşlemleri
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SED)
 • Merkez ve İlçe SHM İş ve İşlemleri
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı (Ön Mali Kontrol İşlemleri)
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Uluslararası, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Projeler İş ve İşlemleri
 • Satın alma ve İhale İş ve İşlemleri
 • Ayniyat, Ambar ve Bağış İşlemleri
 • İnşaat, Emlak, Yatırım ve Projeler
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Soruşturma ve Muhakkik İşlemleri
 • PYS İş ve İşlemleri
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler
 • SHM ile ilgili Basın Haberleri, Bilgi Notları ve Brifing Raporları
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Özel Engelli Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezleri
 • Özel Kuruluşların Ücret Tespitleri
 • Huzurevleri
 • Engelli Evde Bakım Hizmetleri
 • Ücretsiz veya İndirimli Seyahat İş ve İşlemleri
 • Gönüllü Kuruluş Toplantıları ve Gönüllü Kişi Çalışmaları
 • Sosyal Servis ve Büro ile ilgili Basın Haberleri, Bilgi Notları ve Brifing Raporları
 • Görev Alanı ile İlgili Alo 183 ve Açık Kapı İş ve İşlemleri
 • Görev Alanı ile İlgili CİMER Başvuruları ve Muhtarlar Bilgi Sistemi Takibi
 • Görev Alanı ile ilgili Toplantıları Organize Etmek
 • Görev Alanı ile İlgili Kuruluş Açılış ve Kapanış İşlemleri

 

Kerim BACIOĞLU

 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • ÇEKOM
 • ÇODEM
 • ÇOKİM İşlemleri
 • Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Çocuk Kulüpleri
 • Özel Aile Danışma Merkezleri İş ve İşlemleri
 • 3413 Sayılı Yasa İşlemleri
 • Kurumda Kalmakta İken Reşit Olan ve Reşit Olarak Ayrılan Gençlerin Takibi
 • Evlat Edindirme İşlemleri
 • Koruyucu Aile İşlemleri
 • 5395 Sayılı Yasa ile ilgili Toplantı Mahkeme Görevlendirmeleri
 • Çocuk Hakları
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği (Çocuk, Yaşlı, Kadın ve Personel)
 • Kadın Konukevi
 • ŞÖNİM İş ve İşlemleri
 • Doğum Yardımı İşlemleri
 • Gönüllü Kuruluşlar Vakıf, Dernekler, STK Koordinasyon İşlemleri
 • Diğer Kurumlarla İletişimle ile ilgili İşlemler
 • Erişilebilirlik İş ve İşlemleri
 • İl Spor Faaliyetleri
 • İl Spor Koordinatörlüğü
 • İl Arşiv Sorumlusu
 • Psiko Sosyal Destek Planı İş ve İşlemleri
 • Sivil Savunma İşlemleri (AFAD)
 • Öz Değerlendirme İşleri
 • Mevsimlik Tarım İşçiliği ile ilgili iş, işlemler ve toplantılar
 • Zührevi Hastalıklar ile ilgili iş, işlemler ve toplantılar
 • Bağımlılıkla Mücadele ile ilgili iş, işlemler ve toplantılar
 • İl Kalite Sorumlusu
 • Görev Alanı ile İlgili Alo 183 ve Açık Kapı İş ve İşlemleri
 • Görev Alanı ile İlgili CİMER Başvuruları ve Muhtarlar Bilgi Sistemi Takibi
 • Görev Alanı ile İlgili Kuruluş Açılış ve Kapanış İşlemleri