Birimlerimiz


Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi 

Araştırmacı
Nazmi ŞANLISOY

İrtibat Tel: 0312 705 57 06
E-posta: nazmi.sanlisoy@ailevecalisma.gov.tr

Yayın ve Dokümantasyon Birimi

Şube Müdürü
Tanıl Can BAYOĞLU

İrtibat Tel: 0312 705 57 05
E-posta: can.bayoglu@ailevecalisma.gov.tr

Uzaktan Eğitim Birimi

Birim Yöneticisi
Mehtap DOĞAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 03
E-posta: mehtap.dogan@ailevecalisma.gov.tr

Yönetim Hizmetleri Birimi

Şube Müdürü
Nihal TAYLAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 04
E-posta: ntaylan@ailevecalismavecalisma.gov.tr