Birimlerimiz


Eğitim Planlama ve Uygulama ve Uzaktan Eğitim Birimi 

Şube Müdürü
Meriç ÜNVER

İrtibat Tel: 0312 705 57 06
E-posta: meric.unver@ailevecalisma.gov.tr

Yayın ve Dokümantasyon Birimi

Şube Müdürü
Tanıl Can BAYOĞLU

İrtibat Tel: 0312 705 57 05
E-posta: can.bayoglu@ailevecalisma.gov.tr

Yönetim Hizmetleri Birimi

Şube Müdürü
Nihal TAYLAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 04
E-posta: ntaylan@ailevecalismavecalisma.gov.tr