…
…
…
…
…
…
…
…
06 Şubat 2019, Çarşamba

4. Promosyon AÇSH Uzman Yardımcılarına Yönelik Oryantasyon Eğitimi


Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 4. promosyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik Oryantasyon Eğitimi 14 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız Merkez binası 27. kat konferans salonunda başlamıştır. Eğitim programına birimlerinde görevli 86 Uzman Yardımcısı katılmıştır.

Eğitimin 1. ve 2. haftasında katılımcılara “Bakanlığımız Faaliyet Alanlarındaki, Ulusal Mevzuat, Devlet Teşkilatı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşkilat Yapısı, Bakanlığın Kuruluşu ile İlgili Mevzuat Program, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin, Özlük Hakları, İzinler, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, Davranış ve Protokol Kuralları, Resmi Yazışma Kuralları, Bilgi Notu Hazırlamada Genel Kurallar, Uluslararası Yazışmada Genel Kurallar, Belgenet Eğitimi, Proje Yazma Eğitimi, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Çalışma Genel Müdürlüğünce, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğünce Yürütülen İş ve İşlemler, Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri ve Etkili İletişim, Mesleki Yeterlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun faaliyetleri” konularında eğitim verilmiştir.

Eğitim programının 3.haftasında ise katılımcılar 15‘er kişilik 6 gruba ayrılarak her gün bir veya iki kuruluşu tanımak, uygulamalı eğitim yapmak üzere alana çıkmışlardır.