…
…
…
18 Haziran 2020, Perşembe Çankaya, Ankara-Türkiye

Uzman Yardımcılarının Tez Savunmaları Alındı


      Bakanlığımızın bulunan farklı birimlerde görev alan ve yetiştirilme süreçleri sonunda tezlerini hazırlayan sekiz uzman yardımcısı, 11.06.2020 Perşembe günü Tez Jürisi önünde tezlerini savundu.

      Şehit yakınları ve gazilere sağlanan haklar, tersine beyin göçü politikaları, çocuk terki, yazılımların web servis altyapısının standartlaştırılması, kadına karşı şiddet, kadın yoksulluğu, erişilebilirlik algısı, kadının çalışma hayatına katılımı gibi aile, çalışma, sosyal hizmet ve teknik konularda hazırlanan tezler komisyonca incelenmiş ve anılan tarihte uzman yardımcıları tarafından savunulmuştur.