…
18 Aralık 2014, Perşembe

2014 Yılı Engelliler Destek Programı (EDES) Kapsamında Finasmanı Uygun Bulunan Projeler Belli Oldu


 

 

 
Yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda farkındalık yaratmayı, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında 2014 yılı için desteklenecek projeler belli oldu.
 Finansmanı ve desteklenmesi uygun görülen projeler için tıklayınız
 

 

 Engelliler Destek Programı (EDES)
 
Genel bütçeden aktarılan kaynakla engellilik alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programı olan Engelliler Destek Programı (EDES), yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda farkındalık yaratmayı, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan proje bazlı destek programıdır.
 
EDES, uygulandığı illerde engellilik alanında sorunun kaynağında çözülmesi için fırsat oluşturmakta ve sorunu yaşayanların kendi projelerini üretmelerine,  bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve dolayısıyla farklı toplum kesimlerinin bölgesel ve ulusal düzeydeki bütünleşmesine, engelli bireylerin ve ailelerinin görünür kılınmasına katkıda bulunmaktadır.
 
EDES, Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda yerel düzeydeki kamu kurumları, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu yönüyle EDES, projelerin hazırlanması ve uygulanması sürecinde, yerele özgü ihtiyaçların karşılanmasını ve engellilik konusunda yerel sahiplenmeyi sağlayan bir programdır.
 
EDES, 2011 yılında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 11 ilde (Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon) uygulanmaya başlamıştır. EDES Programının 2011 yılı bütçesi 2 milyon TL. olup gelen 158 projeden seçilen 33 proje için valiliklere 1.999.525,66 TL. kaynak aktarılmış ve projeler tamamlanmıştır.
 
2012 yılı bütçesi 4 milyon TL. olan EDES Programı için gelen 109 projeden seçilen 63 proje için valiliklere 3.989.138,02 TL. kaynak aktarılmış olup projeler tamamlanmıştır. 2011 ve 2012 yılı EDES Projelerinin paylaşım ve bilgilendirme toplantısı 29 Aralık 2012 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.
 
2013 yılı bütçesi 4 milyon TL olan EDES Programı’nın yaygınlaştırılması amaçlanmış olup Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illeri de eklenerek Karadeniz Bölgesinin tamamında uygulanmış ve gelen 156 projeden seçilen 60 proje için valiliklere 3.994.597,54 TL. kaynak aktarılmıştır.
 
EDES kapsamında desteklenen projelerle, yaklaşık 750 bin kişiye doğrudan ulaşılmış, oluşturulan veri tabanlarıyla engelli bireylerin ve ailelerinin kamu hizmetlerine erişimi artırılmış, kültür, sanat ve spor eğitimleri ve kaynaştırma etkinlikleriyle engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi ve psiko-sosyal rehabilitasyonuna katkıda bulunmasına, engelli bireylerin ve ailelerinin görünür kılınmasına, engelliliğin ve engellilik nedenlerinin gündeme taşınmasına, farkındalığın ve bilinç düzeyinin geliştirilmesine, bilginin sosyal gruplar arasında yaygınlaşmasına destek sağlanmıştır.
 
2014 yılı EDES Programının, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki iller için valilik EDES hesabında bulunan ödenek kullanılarak, 3 milyon TL olan 2014 yılı ödeneğinin ise Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerine Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin eklenmesiyle yaygınlaştırılarak uygulanması planlanmıştır. 2014 ödeneğinin kullanılacağı 11 ilden 94 proje, Valilik EDES hesaplarındaki ödeneğin kullanılacağı 10 ilden 76 proje olmak üzere toplam 21 ilden 10.376.020,12 TL bütçeli 170 proje teklifi gelmiştir. Valilik EDES hesaplarındaki ödeneğin kullanılacağı illerde 19 adet proje desteklenecektir. 2014 ödeneğinin kullanılacağı illerde ise 50 adet proje için valiliklere 2.999.950,85.TL kaynak aktarılacaktır.