…
18 Haziran 2014, Çarşamba

2014 Yılı Engelliler Destek Programı (EDES) Projeleri Teklif Çağrısı BaşladıAmasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde 2014 Yılı EDES Proje Teklif Çağrısı başlamıştır.
 
2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde (11 il) uygulanan EDES Programına 2013 yılında Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, ve Zonguldak illeri, 2014 yılında ise Çankırı, Kırıkkale Kırşehir ve Nevşehir illeri dahil edilmiştir.
 
Son başvuru tarihi 01 EYLÜL 2014’tür.
 EDES Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 EDES Başvuru Süreci İçin Tıklayınız
 
Engelliler Destek Programı (EDES) Nedir?
 
Engelliler Destek Programı (EDES); Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılından bu yana her yıl devam eden ve yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda farkındalık yaratmayı, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir proje destek programıdır.
 
Engelliler Destek Programı (EDES) ile engellilik alanında sorunun kaynağında çözülmesi için fırsat oluşturulması, sorunu yaşayanların kendi projelerini üretmeleri,  bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve dolayısıyla farklı toplum kesimlerinin bölgesel ve ulusal düzeydeki bütünleşmesi, engelli bireylerin ve ailelerinin görünür kılınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
 
Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda yerel düzeydeki kamu kurumları, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanmakta ve uygulanmakta olan Engelliler Destek Programı (EDES), projelerin hazırlanması ve uygulanması sürecinde, yerele özgü ihtiyaçların karşılanmasını ve engellilik konusunda yerel sahiplenmeyi sağlayan bir program olarak hayata geçmiştir.Engelliler Destek Programı (EDES) 2011 yılında engelli oranının yüksek olduğu Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 11 ilde uygulanmaya başlanmış, 2013 yılında Proje genişletilerek tüm Karadeniz Bölgesi’nde uygulanmaya başlamıştır.