…
12 Mayıs 2015, Salı

23 Proje 23 Umut: Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Kapanış Töreni


 


Türkiye’de ilk kez uygulanan; “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı” kapanış töreni 12 Mayıs 2015’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile Türkiye’de ilk kez engelli bireyler ve STK’lar tarafından geçtiğimiz 2 yıl başarıyla uygulanarak tamamlanan ve engelsiz bir geleceğe köprü olan 23 yerel hibe projesini içeren Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı tamamlandı.
 
Sheraton Ankara Hotel ve Convention Center’da gerçekleştirilen Hibe Programı  kapanış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik’in yanı sıra Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Simona Gatti ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer ile engellilik alanında çalışan STK’ların temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri ile akademisyenler katıldı.
 “Engellilik Alanında STK’lar Kilit Konumda”
 
Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik,, buradaki konuşmasında, herkesin farklılıklarını kabul ederek, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, çocuk, tüm vatandaşların hayat kalitesini artırmanın temel amaçları olduğunu söyledi. Farklılıkların zenginlik kabul edildiği ve herkesin her türlü haktan eşit yararlandığı Türkiye için çalıştıklarını belirten Çelik, hak temelli hizmet anlayışıyla, hayatın her alanında engellilerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.
 
Müsteşar Çelik konuşmasında engellilik alanında sivil toplumun önemine vurgu yaparak “Engellilik alanında dünyadaki gelişmelere bakıldığında görülecektir ki son yüzyılda dünya üzerinde engellilik alanındaki evrensel çalışmalar; sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü ve liderliğinde gelişme göstermiştir. Dünya çapındaki birçok çalışma STK’ların eliyle gerçekleştirilmiş, engellilik de bugünkü değer ve anlamına bu sayede kavuşmuştur” dedi. Türkiye’de sivil toplumun pek çok alanda olması gereken noktada olmadığını belirten Çelik “Bu sebeple Bakanlık olarak bugüne kadar yerelden genele engellilik alanında ülkemizde faaliyet gösteren tüm STK’lara nitelik kazandırmak üzere çalışmalarımıza yön veriyor, bu alandaki tüm STK’ların ülkemizin engellilik politikasının karar alma sürecine katılmalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
 “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Başarılı Bir Proje Oldu”
 
Engellilik alanında faaliyet gösteren STKların kapasitelerinin güçlendirilmesinin, engellilere yönelik sorunların çözümlenmesinde en acil ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Müsteşar Çelik, “Bu ihtiyacı bir nebze olsun gidermek amacıyla bugün burada kapanışını gerçekleştirdiğimiz “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi” ve bu projedeki Hibe Programına da esasen bu hedefle iki yıl önce başladık. Hükümetimizin Avrupa Birliği ile ortak finanse ettiği ve Bakanlığımız tarafından yürütülen Proje ile engelliler alanında ülkemizde kamu ve sivil toplum altyapısını düzenlenen eğitim programları ve iyi uygulama niteliğindeki projelerinin desteklenmesi yoluyla birlikte geliştirmeyi ve hibe projeleri ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerindeki yetersizlikleri gidermeyi hedefledik. Bu önemli hedefe ulaşmak için Proje kapsamında engellilik alanında faaliyet gösteren ve hibe almaya hak kazanan 23 sivil toplum kuruluşuna geliştirdikleri projeleri desteklemek amacıyla 2 Milyon Euro hibe desteği sağlandı. Peki bu destekle şimdiye kadar neler gerçekleşti? 23 hibe projesiyle; spor ve spor destekli fizyoterapiyle engelli bireylerin fiziksel gelişimlerine ve sosyal entegrasyonlarına katkı sağlandı. Ayrımcılığın önlenmesine yönelik farkındalık kampanyalarıyla duyarlılık oluşturuldu. Engelli bireylere yönelik bağımsız yaşam, beceri geliştirme ve mesleki eğitim olanakları yaratılarak sosyal entegrasyonları desteklendi. Erişilebilir mekânlar ve destek merkezleri oluşturuldu. Bu hibe programı ile engelli bireyler ve aileleri; engellilik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), profesyoneller ve gönüllülerle birlikte onbinlerce kişiye ulaşıldı. Bu sonuçlar açıkça projenin başlangıcındaki amacına ulaştığımızı gösteriyor” dedi.
 “Sivil Toplumun Sesini Güçlendirmek İstiyoruz”
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarını her alanda desteklemeye devam edeceğini belirten Müsteşar Nesrin Çelik, “Biz Bakanlık olarak engellilik alanındaki sorunların sadece kamu kurumlarını değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız tüm engellilerin bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye, hayata daha fazla katılmalarına imkan vermeye çalışırken engellilik alanındaki her sese bir ses daha katarak o sesi güçlendirmek istiyoruz. Biz Bakanlık olarak da üzerimize düşenlerin de ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden tüm kurumlarımızı harekete geçirecek öncü çalışmalar yapmaya ve sivil toplumun gerçekleştirdiği öncü çalışmaları da desteklemeye önem veriyoruz. Çalışmalarımızın her aşamasında engellilerimizin sesi olarak gördüğümüz STK’larımızın sesinin daha gür ve daha etkili çıkmasına destek vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
 “Engellilere umut dolu alanlar sunmak için çalışacağız”
 
Engellilere yönelik sosyal politika ve hizmet planlanmasında, istihdam sağlanması, her çocuğun eğitim hakkından yararlanması ve hizmetlere erişimde pozitif ayrımcılık oluşturulması için insan hakları perspektifinin temel alındığını kaydeden Çelik, hibe verilen 23 projenin de bu doğrultuda değerlendirilip uygulandığını anlattı. Engellilere umut dolu alanlar sunmak için çalışacaklarını ifade eden ve Türkiye'de engellilere yönelik ilk kez hibe programı uygulandığını söyleyen Çelik, bunun devamı niteliğindeki çalışmaların sürdürülmesine yönelik programlar gerçekleştirileceğini kaydetti.
  “505 proje arasından 23'ü seçildi”
 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi de projeyle, engellilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşların kurumsal kapasitesi ve engellilerin bireysel potansiyellerinin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
 
Çiftçi, engellilik alanında toplumda farkındalık yaratılması, engellilerin kamu ve özel sektördeki tesislere ulaşabilmesi, iş gücü piyasasında yaşadıkları zorlukların aşılması, kültür, sanat, turizm, spor aktiviteleri gibi alanlarda toplumsal yaşama entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini de söyledi.
 
Hibe için 505 proje arasından 23'ünün seçildiğini vurgulayan Çiftçi, projelerle engellilere karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.
 
Programda konuşan Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer ise konuşmasında 23 proje için sözleşme imzalandığını, 20 bin engelli ile engelsiz bireye ulaşıldığını ve hayata aktif katılımının sağlandığını belirtti. Projelerle engellilerin dalış, arıcılık gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini anlatan Döğer, sosyal hayata dokunan projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
 
Kapanış etkinliğinde ayrıca hibe projelerini yürüten kurum/kuruluşlar deneyimlerini paylaştılar.
 
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi ve Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınızEngellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi   Engelsiz Bir Geleceği Doğru..Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi  Başarı Hikayeleri..Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi  Eşit Yurttaş Olarak Taleplerimiz Var..Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi  Biz Olmadan Bizim için Asla
 http://www.engelli-entegrasyonu.net/tr/
 
 
 

$(document).ready(function() { $("a[rel=55530db6369dc5f0d0aacfab]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });