…
16 Ekim 2018, Salı

5. Erişilebilir Üniversiteler Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi


5. Erişilebilir Üniversiteler Semineri Ankara’da GerçekleştirildiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacına yönelik “Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri”nin beşincisi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ’nin katılımlarıyla 17 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 17 Ekim 2018’de Ankara’da gerçekleştirilen 5. ve son seminere, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversiteler ile diğer bölgelerden daha önceki seminerlere katılım sağlanmamış üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ile yapı işleri daire başkanı ve engelli öğrenci birimi temsilcileri katıldığı seminerde 34 üniversiteden 83 uzman ve bilim insanı yer aldı.  “Erişilebilirliğin Üniversitelerimizde Standartlara Uygun Şekilde Uygulanmasını Amaçlıyoruz”Seminer açılışında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ, “5.si düzenlenen ‘Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri’nin ülkemizin erişilebilirlik ile ilgili mevzuatının üniversitelerimizde bir an önce hayata geçmesi ve yapılacak düzenlemelerin standartlara uygun şekilde uygulanması amacıyla gerçekleştirildiğini” belirtti. Seminerin herkes için erişilebilir eğitim ortamlarının sağlanmasında faydalı olması temennisinde bulunan Genel Müdür ÇİFTÇİ, seminer katılımcılarına teşekkürlerini iletti. Seminer programı açılış konuşması ve “Erişilebilirlik Filmi” gösteriminin ardından Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ’ün “Erişilebilirliğin Önemi” konulu sunumu ile devam etti. Programda ayrıca “Erişilebilirlik Mevzuatı”, “Farklı Gruplarda Yer Alan Engellilerin Yapılı Çevredeki Gereksinimleri ve Yapılması Gerekenler”, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları ile Mevcut Durum Tespiti”, Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri Uygulama Esasları”, “Uygulama Proje Örnekleri” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Programın son oturumunda söz alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, “Üniversitelerde Erişilebilirlik Uygulamaları” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri Kapsamında 2017 Yılında 4 Seminer YapıldıÜniversitelere erişilebilirliğin önemini aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri” 2017 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve devlet üniversiteleriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen 4 farklı ilde 4 üniversitenin ev sahipliğinde bölgesel olarak gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda “Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri” 4 ilde çevre illerden üniversitelerin ilgili rektör yardımcılarının, yapı işleri daire başkanı veya bu birimde görevli teknik personelin ve engelli öğrenci birimi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmişti. 2017 yılında gerçekleştirilen Seminerlere 126 üniversiteden 361   alan uzmanı katılmıştı. 2017 yılı seminerlerinin ilki 12 Ekim 2017’de Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş,  Erzurum ve çevre illerden 21 üniversiteden katılım sağlanmıştı. İkincisi 24 Ekim 2017’de Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara ve çevre illerden 39 üniversitenin; üçüncüsü 7 Kasım 2017’de İstanbul’da İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul ve çevre illerden 47 üniversitenin ve dördüncüsü 16 Kasım 2017’de İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir ve çevre illerden 19 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilmişti.Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri: Yükümlülükleri Hatırlatmak ve Yapılması Gerekenler Konusunda DestekErişilebilir Üniversiteler Seminerleri; üniversitelerin de dahil olduğu tüm kurumlarca yerine getirilmesi gereken ve mevzuatla belirlenmiş bir yükümlülük olan “erişilebilirlik” ile ilgili kurumlara bu yükümlülüklerini hatırlatmak ve yapılması gerekenler konusunda destek olmak üzere düzenleniyor. Bu çerçevede seminerlerde katılımcılarına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığınca “erişilebilirlik mevzuatı” ve “erişilebilirlik standartları”na ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra, “farklı gruplarda yer alan engellilerin yapılı çevredeki gereksinimleri ve yapılması gerekenler”, “erişilebilirlik izleme ve denetleme formları”, “hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulama esasları” ve “uygulama proje örnekleri” aktarılıyor. Seminer sonuç bildirgesinde üniversitelerin ilgili birimlerindeki görevlilerin, erişilebilirlikle ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin artırılarak standartlara uygun düzenlemeler yapılmasının sağlanması, uygulamaların tüm üniversitelere yaygınlaştırılması ve bu sayede engelsiz eğitim ortamlarının hayata geçirilmesi, başta engelli öğrenciler olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan herkesin buralarda sunulan hizmetleri güvenli ve yardımsız şekilde kullanması için üniversitelerin harekete geçirilmesi ve bu hedefin öncelikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.