…
…
…
…
01 Kasım 2019, Cuma

60 + Tazelenme Üniversitesi Uygulamasının Yaygınlaştırma Toplantısı 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Düzenlendi


Prof. Dr. İsmail TUFAN "Tazelenme Üniversitesi" konulu sunumunda yaşlılığın yapısal bir değişim içinde olduğunu, yaşlı bireylerin tecrübesine ilişkin bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Yaşın eğitime engel olmayacağını dile getiren Tufan her yaşta öğrenmenin mümkün olduğunu ve Tazelenme Üniversitesi ile bunun kanıtlandığını söyledi. Uygulamakta oldukları Tazelenme Üniversitesi programında teorik derslerin, seçmeli ve zorunlu olarak iki şekilde verildiğini, staj uygulaması bulunduğunu, devam zorunluluğu olduğunu ve 4 defa derse gelmeyenin dersi geçemediğini ifade etti. 50+ Tazelenme Üniversitesi içinde talepler olduğunu dile getirdi ve bu konuda çalışmalar başlattıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye tek boyutsal yaşlılık araştırması olan TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye Gerontoloji Atlası” çalışmasından bahsederek özellikle 60+ bireylerin yetenekleri geliştirilmezse kayıplar ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN ise Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştirerek uygulama kapsamında verilen dersler ve genel müfredat hakkında bilgiler aktardı.

Sunumun ardından söz alan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; bahse konu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi içim tüm paydaşlarla (MEB, Sağlık Bakanlığı, YÖK, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb.) birlikte Bakanlığımız koordinasyonunda bir protokol taslağı hazırlanması gerektiğini, ayrıca bahse konu uygulama ile ilgili olarak Bakanlığımıza bağlı yaşlı yatılı bakım kuruluşlarında hizmet almak üzere sırada bekleyen yaşlıların bu konuda bilgilendirilmeleri ve yönlendirilme yapılması gerektiğini, bu sayede sırada bekleyen sayısının azalabileceğini, ayrıca yaşlı bireyler açısından bilinç ve farkındalık oluşturulabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; ihtiyaç duyanlar için lojistik desteğin sağlanması gerekliliği, bu desteğin yerel yönetimler veya üniversiteler tarafından sağlanabileceği, İl Müdürlerimiz ve SHM’lerimizde Tazelenme Üniversitesine yaşlı bireylerimizin yönlendirilmesi amacıyla broşürler hazırlatılması ve gerekli tanıtımların yapılması gerektiği ve Gönül Elçileri ve Gönül Komşusu gibi gönüllülük projeleri ile bahse konu uygulamanın entegre edilebileceğini söyledi.  

Öğleden sonraki oturumda interaktif bir çalışma gerçekleştirilerek bahse konu uygulamaya ilişkin yaşanan sorunlar dile getirilmiş olup ülke çapında bu uygulamanın yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Katılımcılar tarafından uygulamaya ilişkin programın YÖK tarafından tanımlanması gerektiği, bu kişilerin üniversitenin resmi öğrencisi olup olmadığının netleştirilmesi gerektiği çünkü aksi takdirde üniversitenin onları desteklemesinin mümkün olmadığı ve bu bireylerin üniversitenin hizmetlerinden yararlandırılmasının mümkün olmadığı, bu kapsamda YÖK ile bu konuda işbirliği yapılması ve kurumsal kimlik tanımlaması gerektiği ifade edildi.

Bir diğer sorunun ise fiziksel mekân olduğu, böyle bir proje kapsamında üniversitenin bir ofis ayarlaması gerektiği, tanınırlık faaliyeti ile ilgili Bakanlığımızın koordineci olabileceği, lojistik destek ihtiyacında bu hususa yönelik yerel yönetim desteğinin alınabileceği gündeme getirildi.   

Ayrıca ders verecek akademisyenler ile ilgili yönetmelik/yönerge olması gerekliliği vurgulandı. Gönüllülükte belirli kriterlerle yapılmasının önemi belirtilip hocalarında bu gönüllük kapsamında ders vermesinin çok önemli olduğu,  yönetmelik/yönergede hocaların taşıyacakları özellikler vb. hususlara yer verilmesi gerektiği ifade edildi.  

Hazırlanması planlanan protokole ilişkin olarak ise protokol süresi, eğitimin içeriği, ismin devamlılığı, YÖK ve Bakanlığın bu sürecin yürütülmesine ilişkin fikirlerini iletmesi, Tazelenme Üniversitesi’ni bitirenler için yüksek lisans ve doktora programlarının olması vb. konuların netleştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Okullarda okutulan kitaplarda yaşlılıkla ilgili olumsuz ön yargıların ortadan kaldırılması yaşlılara ilişkin olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılması gerektiği, bu kapsamda Antalya’da valilik kanalıyla çalışma başlatıldığı ayrıca buna yönelik olarak MEB kitaplarında yer alan yaşlılara ilişkin olumsuz imaj ve ifadelerin çıkarılması ile ilgili Prof. Dr. İsmail TUFAN tarafından bir konsept hazırlığının yapıldığı belirtildi.