T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
18 Haziran 2021, Cuma Kırşehir, TÜRKİYE

Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi Kabul Edildi


Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2019 Erasmus+ Yetişkin Eğitimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar proje çağrısında “Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması” başlıklı projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Yerel ortakları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olan proje ile tüm ortak ülkelerde 50 yaş üstü mültecilerin aktif yaşlanma politikaları kapsamında, mültecilerin yaşam kalitesinin arttırılması ve kültürel adaptasyonlarının sağlanması hedefleniyor.

4 Ülkede Mültecilere Yönelik Sosyal İçerme ve Toplumsal Hayata Katılım Alanında İş Birliği Yapılacak

 Proje kapsamında ortak ülkeler olan İtalya, İspanya, Malta ve Yunanistan’da, mültecilerin sosyal içerme faaliyetlerine dâhil edilmesi ve toplumsal hayata katılımı yönünde iş yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ilk faaliyet, proje ortakları olan diğer ülkeler ile Kırşehir’de bir araya gelinerek sorunların tartışılması, çözüm önerileri ve bunlara yönelik bir yol haritası belirlenecek. Proje doğrultusunda diğer ülkelerdeki uygulamaların görülmesi için Avrupa’ya düzenlenecek ülke ziyaretlerinin her ülkede uygulanacak olan aktif yaşlanma ve mültecilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği 24 aylık süreç boyunca devam etmesi bekleniyor.

Aktif Yaşlanma, Mültecilerin Adaptasyonu ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi için Yeni Bir Model Oluşturulacak

 Proje kapsamında seçilen öncelik alanları, 50 yaş üstü bireylere yönelik olarak sosyal içerme, bireysel temel becerilerin arttırılması, temel yeterliliklerin kazandırılması ve geliştirilmesinin desteklenmesini içeriyor.  Proje ile aynı zamanda mültecilere aktif yaşlanma kapsamında destek verilecek, yurt dışında bulunan ortaklarla birlikte belirlenen bir perspektif temelinde yenilikçi iyileştirmeler düzenlenecek, eğiticilerin eğitilmesi ve uygulamaların bütün paydaş ülkelerde yürütülerek sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından sonra proje sonlandırılacaktır. Proje sonrasında, geliştirilen yenilikçi uygulamalar sayesinde aktif yaşlanma, mültecilerin adaptasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili yeni bir model oluşturulması planlanıyor.