…
08 Aralık 2016, Perşembe

Alzheimer ve Diğer Demanslı Hastalara Bakım ve Yaklaşım Modelleri Çalıştayı


“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında proje uzmanları, proje ekibi ve ilgili paydaşların katılımlarıyla düzenlenen “Alzheimer ve Diğer Demanslı Hastalara Bakım ve Yaklaşım Modelleri Çalıştayı”, 6 Aralık 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
 
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne tam zamanlı danışmanlık sağlama hedefi doğrultusunda hazırlanan Alzheimer ve Demanslı Yaşlılara yönelik hizmet modelleri geliştirilmesi için Bakanlıkça bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında ilk olarak yerli ve yabancı proje uzmanları tarafından hazırlanmakta olan model önerileri raporlarına esas olmak üzere, 5 Aralık 2016 tarihinde proje uzmanı İngiltere King’s College London Sosyal Bilimler ve Kamu Politikaları Sosyal Bakım İşgücü Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Sheeren Hussein, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Nörolog Prof. Dr. Demet Özbabalık, tercüman Çağlayan Sayhan Soydan, Birim Yöneticisi/Sosyal Çalışmacı Bülent Karakuş, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı Betül Tamkoç tarafından Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ve Eskişehir Söğütönü Alzheimer Bakımevi’ne çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
 
Proje kapsamında düzenlenen “Alzheimer ve Diğer Demanslı Hastalara Bakım ve Yaklaşım Modelleri Çalıştayı” proje uzmanları İngiltere King’s College London Sosyal Bilimler ve Kamu Politikaları Sosyal Bakım İşgücü Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Sheeren Hussein, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Demet Özbabalık, Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa, proje ekibi ve ilgili paydaşların katılımlarıyla 6 Aralık 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.
 
Çalıştayda ilk olarak Prof. Dr. Demet Özbabalık hazırlamış olduğu “Türkiye’de Alzheimer ve Diğer Demanslı Hastalara Bakım ve Yaklaşım” raporu ile ilgili sunum yapmış olup çalıştayın devam eden bölümünde Prof. Dr. Sheeren Hussein hazırladığı “Avrupa’da Demansa Yönelik Bakım Hizmetleri-Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık Vaka Çalışmaları” raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirmiştir. Öğleden sonra ise proje uzmanları tarafından geliştirilen Alzheimer ve demans ile ilgili bakım modelleri üzerine tartışmalar yapılmış olup öneriler geliştirilmiştir. Çalıştay sonrasında proje uzmanları Prof. Dr. Sheeren Hussein, Prof. Dr. Demet Özbabalık ve proje ekibi ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi’nin makamında model önerileri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 
Projesi kapsamında Bakım Modelleri ile ilgili hazırlanan rapor ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa, proje uzmanları İngiltere King’s College London Sosyal Bilimler ve Kamu Politikaları Sosyal Bakım İşgücü Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Sheeren Hussein, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nden Prof. Dr. Emine Özmete ve proje ekibinin katılımı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi Bakım Modelleri Raporu ile ilgili olarak 7 Aralık 2016 tarihinde de bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin görev tanımlarının yapılması; planlama, uygulama ve değerlendirme sistematiğinin kurulması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi yoluyla organizasyon ve koordinasyon kapasitesi ve becerileri artırılacak, ayrıca ülkemizin mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın içerik bağlantılı stratejik ve teknik becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uygulanan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”nin genel amacı iş piyasasındaki her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek dezavantajlıların işgücüne katılımını sağlamak ve dezavantajlılar için kapsayıcı bir iş piyasasını teşvik etmektir.
 
Proje ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal politika üretme, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlanmakta olup proje, istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmek hedeflenmektedir.
 
Bu amaçla proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili kurumların gelişimini iki aşamada destekleyecektir:
•          Politika üretme, uygulama ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesi,
•          İstihdam, eğitim ve sosyal politikalar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi.
Sonuç olarak dezavantajlı grupların iş piyasasına entegrasyonunu arttıracak sosyal politikaların, sosyal içerme tedbirlerinin ve sosyal koruma tedbirlerinin etkinliği arttırılacaktır.

$(document).ready(function() { $("a[rel=5850f2bf369dc524d057a100]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });