…
03 Aralık 2017, Pazar

Bakanımız Kaya’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı


Sosyal devlet olmak, toplumu oluşturan tüm bireylerin hayatın her alanına etkin ve eşit bir şekilde katılımını sağlamayı gerektirir. İnsan odaklı ve hak temelli bir anlayışla, vatandaşlarımızın tamamı için hizmet üretmeye, engellilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve hak ettikleri standartlara kavuşmaları için çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda; eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hizmetler alanlarında engellilerimizin sorunlarını tespit ederek, bu sorunlara yönelik çözümler üretiyor ve hızla uygulamaya geçiriyoruz.

 

Ülkemizde son on beş yılda; sosyal politika alanında bir paradigma değişimi yaşanmıştır. 2005 yılında ülkemizde Engelliler Kanununu çıkararak; sağlık, bakım, istihdam, eğitim gibi alanlarda ve engelli hakları konusunda temel esasları belirleyerek devrim niteliğinde adımlar attık. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılık konusunu anayasal düzeyde güvence altına aldık. 2014 yılında ise Engelliler Hakkında Kanun'u güncelleyerek Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirdik. 

 

Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve teşviklerle artan hizmet çeşitliliği, engellilerin hayatın her alanına etkin katılımını kolaylaştırdı. Bu kapsamda; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayımız; 306.205'e, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan öğrenci sayımız ise 81.094’e ulaştı. 

 

Bakım ve bakım destek hizmetlerini geliştirerek 498.488 engelli vatandaşımızın evde bakım desteğinden yararlanmasını sağladık. Kurum hizmetlerimizin kalite ve standartlarının yanı sıra hizmet kapasitelerimizi de artırdık. Böylece şu anda kurum bakımı için sıra bekleyen engelli vatandaşımız kalmadı. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırarak engellilerimizin işgücüne katılımını artırdık. Bu kapsamda kamuda istihdam edilen memur sayımız 49.873’e ulaştı. Korumalı işyerlerinin açılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik vergi kolaylıkları sağladık. 2005 yılında engelleri kaldırmak için erişilebilirlik konusunu zorunlu hale getirdik. “Gören Göz”, “Üçüncü El” gibi projelerle engellilerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırdık. 

 

Bakanlığımız öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşları ile Otizm Platformuna üye sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan “Otizm Eylem Planı”nı 3 Aralık 2016 tarihinde kamuoyuna duyurduk.

 

Bugüne kadar engellilik konusunda devlet, akademi, özel sektör, sivil toplum ve diğer tüm paydaşlarımızla başarılı işlere imza attık.

 

“Engelleri Aşan Türkiye” için engellilik alanında bugüne kadar yaptığımız hizmetleri daha da geliştirmeye, hizmet kalitesini artırmaya tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde devam edeceğiz.

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilik konusunda toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasına, daha fazla sorumluluk almaya vesile olmasını temenni ediyor, engelleri aşmak için çaba sarfeden tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı