…
03 Mart 2019, Pazar

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Çalıştayı Düzenlendi


Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde ''Bakım Hizmetleri Kalite Standartları'' çalışmaları yeni bir bakış
açısı ve vizyon ile yeniden başlatıldı.İlgili 
kamu  kurumlarının  ve  sivil  toplum 
örgütlerinin  katılım  sağladığı  ve kalite standartlarında
ilgili tarafların deneyim ve tecrübelerinin paylaşıldığı  çalıştay;
28.02.2019’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplantı salonunda
gerçekleştirildi

 

 

 

Çalıştayda, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon
Dairesi Başkanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık
Finansmanı Araştırmaları Merkezi (UHGSfam)'ın yaptığı sunumlar ve AÇSH İl
Müdürlüklerinden kalite standartları konusunda deneyimli uzman
ekibin yaptığı katkılar ile devam eden çalışmalar
kapsamında yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmelerle
tamamlandı.