…
08 Ekim 2019, Salı Ankara, Türkiye

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Eskişehir Pilot Uygulaması (24-25 Eylül 2019) Yapıldı


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kalite Geliştirme Dairesi nezdinde yürütülen “Bakım Hizmetleri Kalite Standartları” çalışmaları kapsamında standart kitap ve yönerge hazırlanarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’un takdir ve tensiplerine sunuldu.

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları 2019 yılı içindeki düzenlemeleri ile Mayıs 2019’da Ankara’da Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı resmi kuruluşlarda, 24-25 Eylül 2019’ da ise Eskişehir iline bağlı resmi ve özel kuruluşlarda değerlendirilmelerde kullanıldı.

BHKS Eskişehir pilot uygulaması ile Eskişehir ilinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 6 merkezin kalite standartlarına uygunluğu değerlendirilmiş ve puanlandırılmıştır. Bu merkezlerden 3’ü yaşlılara yönelik, 3’ü ise engellilere yönelik hizmet sunmaktadır.

BHKS Eskişehir Pilot Uygulaması sonucunda iyi uygulama örnekleri incelenmiş olup, merkezlerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi edinilmiştir. Edinilen bu bilgiler, BHKS rehber kitabında ve değerlendirici eğitimlerinde dikkate alınacaktır.