…
17 Mart 2019, Pazar

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Kitabı Güncellendi


Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde yeni bir bakış açısı ve vizyon ile Kasım
2018 tarihinde yeniden başlatılan ''Bakım Hizmetleri Kalite Standartları''
çalışmaları devam etmektedir.İlgili kamu kurumlarının
ve sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı ve kalite standartlarında ilgili
tarafların deneyim ve tecrübelerinin paylaşıldığı toplantı;
13.03.2019-15.03.2019 tarihleri arasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda, Bakanlığımız
engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında görev yapan meslek elemanı, Uluslararası
Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi (UHGSfam)
temsilcileri, Genel Müdürlüğümüz uzman personeli ile birlikte ''Bakım
Hizmetleri Kalite Standartları'' kitabı güncellenmiş ve yayınlanacak olan
yönergeye dair düzenlemeler tamamlanmıştır.