…
08 Ekim 2017, Pazar

Belediyelerde Ruhsat Vermeye Yetkili Personele Yönelik Erişilebilirlik Eğitimi


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “İmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimi” belediyelerden İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinde görev yapan 340 teknik personelin katılımı ile 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.
İnşa edilecek binaların proje onayı ve inşaatın tamamlanması sonrasında oturma izin işlemlerinin yürütüldüğü İmar ve Şehircilik birimlerinin, bina projesinin hazırlanması aşamasında erişilebilirlik standartlarına uygunluğun sağlanmasına özen göstermeleri büyük önem taşımaktadır. “İmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimi”, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasına yönelik işlemleri de yürüten bu birimlerde görev yapan teknik personelin tüm çalışmalarında erişilebilirliği göz önünde bulundurmaları amacıyla eğitim düzenlenmesi konusunda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Belediyeler Birliği’ne ilettiği talep sonrası gerçekleştirilmiştir.   
Eğitimin birinci ve ikinci gününde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında İmar Planı ve Belediye Yönetmelikleri ile Değiştirilemeyecek Hususlar, Yapı Ruhsatına İlişkin Genel Hükümler, Yapı Kullanma İzni Esasları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimin ikinci gününde ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkan V. Dr. Deniz Çağlayan Gümüş ve Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu tarafından yeni projelendirilen, inşa edilen veya tadilat yapılması planlanan yapılarda ruhsat verilirken erişilebilirliğin sağlanması için yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda teknik bilgiler verildi. Eğitim kapsamında erişilebilirliğin önemi, farklı gruplarda yer alan engellilerin yapılı çevredeki gereksinimleri, erişilebilirlik mevzuatı, imar mevzuatında erişilebilirlik, TS 9111 kapsamında binalarda uygulanması gereken erişilebilirlik ölçütleri ve örnek projeler sunumları gerçekleştirildi.

$(document).ready(function() { $("a[rel=59db6485290eac1170d305a8]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });