…
19 Haziran 2017, Pazartesi

Birleşmiş Milletler Engelliler İçin Bir Arada


Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 10. Taraf Devletler Konferansı 13-15 Haziran 2017 tarihlerinde Birleşmiş Milletler tarafından New York’ta gerçekleştirildi. Türkiye, Konferans’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş başkanlığındaki heyetle temsil edildi.
 
EHİS’in kabulünün ikinci onyılı kapsamında “İçerme ve engelliler ile temsilci örgütlerinin Sözleşme’nin uygulanma sürecine tam katılımı” ana teması ile bu yıl Taraf Devletler Konferansının onuncusu gerçekleştirildi.
 
Konferans, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme bağlamında gerçekleşen yeni gelişmelerin gündeme taşınmasına ve Sözleşme yükümlülükleri bakımından ülkelerin uygulamalarını güçlendirmeye olanak sağlayan önemli bir uluslararası platform olarak görülmektedir. Ayrıca Sözleşmeye taraf olan devletler, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar tarafından konferans marjında düzenlenen yan etkinlikler ile de engelli hakları konusunda güçlü işbirlikleri kurularak iyi uygulama örneklerinin paylaşılması mümkün olmaktadır. 
 
Taraf Devletlerin son bir yılda Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri ve yaşanan güçlükleri içeren ulusal beyanlarına yer verilen ve Konferansın ilk günü gerçekleştirilen Genel Oturum’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş tarafından ülkemiz adına ulusal beyan sunulmuştur.
 
Müsteşar Yardımcısı Kardaş, konuşmasında Sözleşmenin kabulünün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilik alanındaki hak temelli bakış açısını geliştirme açısından önemli açılımlar sağladığının altını çizerek Sözleşmenin engelli bireylerin kendileri ile ilgili konularda karar veren ve içinde yaşadıkları toplumu şekillendirmek üzere karar mekanizmalarında yer alan bireyler olarak kabul edilmelerini beklediğini vurgulamıştır. Ülkemizin engellilik politikasının engelliliğin tüm politika alanlarında hak temelli bir yaklaşımla gözetilmesi ile engellilerin karar alma süreçlerine aktif katılımları üzerine inşa edildiğini aktaran Kardaş, ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışmaları aktarmıştır. Konferans marjında düzenlenen Yuvarlak Masa toplantılarında da ülkemiz adına beyanlarda bulunulmuş, engelli hakları konusunda kaydedilen gelişmelerden bahsedilmiştir.
 
Konferans süresince katılım sağlanan ana oturumların yanı sıra Sözleşmenin ülkelerce uygulanması ve izlenmesini teşvik etmek üzere gerçekleştirilen çok sayıda yan etkinliğe katılım sağlanmıştır.
 
Ülkemiz tarafından da Konferans marjında iki yan etkinlik düzenlenmiştir. “Kapsayıcı kentsel kalkınmanın teşvik edilmesi ve Habitat III-Yeni Kentsel Gündemin uygulanması” çerçevesinde gerçekleştirmekten ilk yan etkinlik Bakanlığımız, BM Daimi Temsilciliğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avusturalya ve Meksika gibi uluslararası ve ulusal aktörlerin işbirliğinin güçlü bir örneği olarak “Engelliliği kapsayan Şehirler” başlığı ile 13 Haziran 2017 Salı günü düzenlenmiştir.  Açılış Konuşması BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından yapılan yan etkinlikte Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş tarafından bir konuşma yapılmıştır. Müsteşar Yardımcısı Kardaş konuşmasında, engellilerle birlikte dünyanın tüm beşeri potansiyelini küresel kalkınma hamlesinin bir parçası yapamadığımız sürece, kalkınma yolculuğumuzdaki ideallere ve hedeflere ulaşmamızın mümkün olamayacağını vurgulamıştır. Uluslararası düzeyde kalkınma gündemi de dahil olmak üzere tüm politika ve programlara engelliliğin dahil edilmesi ile engellilerin karar süreçlerinde etkin bir şekilde yer almalarına ilişkin çabaları Türkiye olarak önemsediğimizin altını çizmiştir. Kardaş ülkemizin toplumu kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, engelsiziyle, yaşlısıyla, genciyle bir bütün olarak ele alan bir politika anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak herkesin sahip olduğu haklara saygı göstererek engellilik meselesinin hak temelli bir anlayışla ele alınmasının teşvik edilmesi için çabalarımızı artırarak devam ettirdiğimizi ifade etmiştir. Kardaş, Sözleşme ve New Urban Agenda ile temelleri güçlendirilen sürdürülebilir ve engelliler açısından kapsayıcı şehirler oluşturulması konusundaki ulusal bakış açımıza değindiği konuşmasında ülkemizde yapılan çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini de aktarmıştır.
 
Yan etkinlikte ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından bir sunum yapılmıştır.  İstanbul’da engellilik alanında yapılan iyi uygulama örneklerine yer verildiği sunumda Meksikalı bir STK temsilcisi tarafından İBB tarafından yapılan düzenlemelerin yanı sıra özel sektörün bu alandaki sorumluluklarını yerine getirip getirilmediği sorulmuş, Genel Sekreter Baraçlı tarafından ulaşılabilirlik yükümlülükleri ile erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu çalışmaları hatırlatılarak İstanbul özelinde bilgiler verilmiştir.
Konferans marjında ülkemiz tarafından 14 Haziran 2017 Çarşamba günü düzenlenen ikinci yan etkinlik ise “Daha İyi Bir Yaşam için Teknoloji” başlığı ile düzenlenmiştir. Bakanlığımız, Daimi Temsilciliğimiz ve Vestel işbirliğinde gerçekleştirilen yan etkinlikte açılış konuşması BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından yapılmıştır. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu yaptığı açılış konuşmasında, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılmasında kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasının önemine değinerek teknolojinin engellilerin hayat kalitelerinin artırılmasına önemli katkı sağladığını vurgulamıştır.
 
Ülkemiz adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş tarafından bir konuşma yapılarak yenilikçi teknolojiler konusunda ülkemizin bakış açısı ele alınmıştır. Yenilikçi teknolojilerin engellilerin bağımsız ve kaliteli bir şekilde yaşayarak içinde bulundukları topluma değer katmalarına fırsat veren olmazsa olmaz bir unsur olarak karşımıza çıktığının altını çizen Kardaş,  “bu nedenle engellilerin yenilikçi teknolojilere erişimini, kimseyi arkada bırakmayan kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma sürecinin hedeflenen başarıya ulaşmasında bir anahtar olduğunu” vurgulamıştır. Konuşmasında Türkiye’nin en temel gayesinin engelli kişilerin yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla ön yargılarla mücadele etmek, eğitim olanakları ile onları hayata hazırlamak, istihdam yoluyla bağımsızlaşmalarını sağlamak, çeşitli hizmetler sunarak yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak olduğunu dile getirmiştir. Türkiye'nin engellilerin yenilikçi teknolojilere erişimini kolaylaştırmak için vergisel kolaylıklar sağladığını da kaydeden Kardaş, "Yenilikçi teknolojiler, kişisel hareketlilik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim başta olmak üzere engellilerin tüm insan haklarını kullanabilmeleri açısından köprü görevi görmektedir." dedi. Türkiye’de son yıllarda engellilerin toplumsal yaşama bağımsız bireyler olarak katılabilmelerini teşvik etmek üzere kişisel hareketlilik, bilgi ve iletişime erişim açısından yenilikçi çözümler sunan çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Kardaş konuşmasında engelliler tarafından yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen "Üçüncü El" ve "Gören Göz" projeleri gibi çeşitli projelere yer vermiş ve bu çalışmaların kamu, özel sektör ve STK işbirliğine gerçekleştirilmesine ise özellikle önem verildiğini belirtmiştir.
 
Vestel işbirliğinde gerçekleştirilen yan etkinlikte konuşan Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Mehmet Berkman tarafından Vestel'in "Erişilebilirlik Projesi" kapsamında engelliler için geliştirdiği teknolojik cihazlara ilişkin bilgi verilmiştir. Vestel'in engelliler için geliştirdiği teknolojik ürünlerin tanıtımına yer verilen yan etkinlikte  Berkman, "Ekonomik, sosyal veya fiziki sebeplerden ötürü toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgi ve teknolojiye erişimine katkıda bulunmayı, toplumsal sorumluluk bilinci olarak görüyor ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." dedi. Engellilerin kullanımı için buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi beyaz eşyalar ürettiklerini anlatan Berkman, görme engelliler için akıllı telefon geliştirdiklerini belirtmiştir. Görme engelliler için geliştirilen akıllı bastonu da tanıtan Berkman, "WeWalk" adı verilen ürünün engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellikte sunulduğunu söylemiştir.

$(document).ready(function() { $("a[rel=5949069e290eac2e4014f650]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });