…
…
…
24 Nisan 2019, Çarşamba New York, ABD

Birleşmiş Milletler'de Ülkemizdeki Yaşlanma Politikalarına İlişkin Ülke Beyanı ve Ülke Sunumu Gerçekleştirildi


Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 10’uncu toplantısı ABD/New York’ta 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
BM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde 65/182 sayılı kararı ile oluşturulan Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu; mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini yaşlı kişilere yönelik olarak değerlendirmek, olası boşlukları tespit etmek ve bunların en iyi şekilde nasıl ele alınacağını, uygun araç ve önlemlerin fizibilitesini göz önünde bulundurarak belirlemek amacını taşıyor.

Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 10’uncu toplantısı için ABD/New York’a giden heyette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Genel Müdür Orhan KOÇ, Bakan Danışmanı Prof. Dr. Emine ÖZMETE, Daire Başkanı Ömer Faruk BİLGİN ile AÇSH Uzmanı Gühercan VURAL yer aldı.

Prof. Dr. Emine ÖZMETE toplantı kapsamında 5 Nisan 2019 toplantının ilk gününde Türkiye adına beyanda bulundu. Bu çalışmalarda Ülkemiz, Avrupa Birliği tarafından yapılacak beyanı ve Yaşlı dostu ülkeler tarafından yapılacak beyanı incelemiş ve bu beyanları da ülke stratejisi ve yaşlı politikalarımıza uygun bularak katılım gösterdiğini belirtti.

Toplantının ikinci gününde, “Yaşlıların eğitim, öğretim, yaşam boyu öğrenme ve kapasite geliştirme” odak alanına ilişkin paneller yapıldı. Ayrıca, ülkemizin de üye olduğu 2013 tarihinde kurulan “Yaşlı Dostu Ülkeler” (Group Of Friends Of Older Persons) Arjantin, Brezilya,Şili Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, El Salvador, Slovenya, Guetamala, Endonezya, Malezya, Meksika, Kenya, Paraguay, Peru, Katar, Panama, Güney Afrika, Uruguay ülkelerinin ortak beyanı bu ülkeler ile birlikte Şili Misyonunda, 16/04/2019 tarihinde yapılan toplantı neticesinde uygun görülmüş ve Prof. Dr. Emine ÖZMETE ve Uzman Gühercan VURAL tarafından katılım sağlandı.

Toplantının üçüncü gününde “ Yaşlıların sosyal koruma ve sosyal koruma tabanları dâhil sosyal güvenlik” odak alanına ilişkin paneller yapıldı ve CV gönderimi sonucu panelist olarak kabul edilen AÇSH Uzmanı Gühercan VURAL sunum gerçekleştirdi.

Toplantının son gününde kapanış ve değerlendirme yapılarak bir sonraki gündem maddesi olarak “yaşlıların işgücü piyasası ve adalete erişimi” kabul edildi.