…
11 Ekim 2016, Salı

Bolu’da Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Semineri Düzenleniyor


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” kapsamında Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği seminerler dizisinin 2016 yılı üçüncü toplantısı, Çankırı, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştiriliyor.
 
Seminerin açılışında konuşan ve STK’ların çok büyük önem taşıdığına ve uluslararası kuruluşların da STK’ların gelişimine çok önem verdiğine değinen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, bu nedenle kapasitelerinin gelişiminin Genel Müdürlüğümüz tarafından çok önemsendiğini vurguladı. Bununla birlikte ülkemizdeki STK’ların hak ettikleri konumda olmadığına değinen Genel Müdür Çiftçi, STK’ları devlete ve topluma nizam verebilecek, kendi sorunlarına en iyi şekilde sahip çıkabilecek bir kitle olarak gördüğünü belirtti. Genel Müdür konuşmasında “Kapasite Geliştirme Seminerleri bu açıdan çok önemli. Bu seminerler ile STK’ların sorun ve gereksinimleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin daha etkili bir şekilde ortaya konulması mümkün oluyor. Daha etkili savunuculuk faaliyeti yapılabilmesi için daha etkili bir örgütlenme gerekli. Lobiciliği etkin hale getirmek için STK’ların üst çatılar altında bir araya gelmeleri onları da bizleri de güçlendirecek” dedi.  
 
STK’lardan hiçbir şekilde vazgeçilemeyeceğinin altını önemle çizen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, konuşmasında “Engelli STK’larının tek bir ortak noktası var. O da engelli sorunları ve bunların çözümü… Dolayısıyla, tüm STK’larca her şey bir kenara bırakılarak sadece engellilik konusuna odaklanılması gerekli. Engellilik meselesi siyaset üstü bir konu ve ortak bir mücadele alanı. Dolayısıyla ülkemizdeki STK’lar, ortak sorunlarının çözümleri konusunda birleşmeleriyle idare üzerinde baskı da oluşturabileceklerdir” şeklinde konuştu.  
 
Kapasite Gelişimi Seminerleri ile temel olarak STK’ların kendi ayakları üzerinde durabilen, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak kendi kaynaklarını oluşturabilen yapılar haline gelmelerinin hedeflendiğini belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, “STK’ların devletten yardım isteyen değil, hesap soran yapılar olmalarını arzu ediyoruz. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerde ekibime de güveniyorum” dedi. STK’ların kapasite gelişimi ve bilgi birikimi bakımından tüm bölgelerin aynı konumda olmadığını belirten Genel Müdür Çiftçi, bununla birlikte Bolu ve çevresinin bu konuda oldukça iyi bir noktada olduğunu belirterek, teknik bilgilerinin güncellenmesinin ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasının ek bir katkı sağlayacağını dile getirdi. 
 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi’nin açılış konuşmasının ardından program, Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Tayyar Kuz tarafından yapılan sunumla devam etti. Programın bu kısmında Kuz, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesinin amacı, önemi ve gerekçesi ile tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlar ve engelli haklarının gelişimi konularını örneklerle açıkladı.
 
Programın devamında, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut tarafından engellilere yönelik ayrımcılık konusunda bir sunum yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Keziban Karçkay ise Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.
 
Eğitim programı Süleyman Akbulut ile Barış Uysal’ın sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri ve STK’larda hak arama süreçlerine ilişkin konuların ele alındığı sunumlarla devam edecek.
 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Projesi
 
“Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri”, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planlanmıştır. Projenin amacı, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacaktır.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin kamu kurumları, STK’lar da dâhil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettiriyor. Konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde dört ilde ve bölgesel düzeyde yapılan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri”, Denizli ve Antalya’dan sonra Bolu’da gerçekleştirilmekte olup, son seminer programının Konya İlinde düzenlenmesi planlanmıştır. 

$(document).ready(function() { $("a[rel=57fe2fb1369dc5adf4e1b46e]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });