…
17 Aralık 2017, Pazar

E-Devlet Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik E-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin engelliler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojide ve içerikte düzenlenmesine yönelik olarak Eylem Planında belirlenen “E-Devlet Hizmetlerinin Tüm Dezavantajlı Grupları Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi” hedefinin yerine getirilmesi için ilk çalışma olan “e-Devlet Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı” 14 Aralık 2017 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi.
 
Çalıştaya, Kamu kurumlarından, üniversitelerden, engelliler ve yaşlılar ile ilgili hizmet veren konfederasyon, federasyon ve derneklerden, bilişim çalışmaları yapan derneklerden 90 kişi katılım sağladı. E-Devlet Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı’nın açılış konuşması Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi tarafından gerçekleştirildi.
 
Açılışta yaptığı konuşmada Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, bilişim teknolojilerinin günümüzde tüm toplumun kullanımına yönelik çeşitli olanaklar sunduğunu, engelliler ve yaşlılar açısından bilişim teknolojilerinin kullanılabilmesinin ise ancak bu teknolojinin erişilebilir olması halinde mümkün olabileceğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kentsel yaşam alanlarında erişebilirliğinin sağlanması için mevzuatın hazırlanması, standartların oluşturulması, denetleme ilkelerinin belirlenmesi, toplumsal farkındalık ile bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çok sayıda çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Genel Müdür İshak Çiftçi, gerek kentsel yaşam alanlarının fiziksel olarak kullanılabilmesinin desteklenmesi ve gerekse toplumsal hizmetlere tam erişimin sağlanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. 
 
Konuşmasında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne değinen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Sözleşmenin “Erişilebilirlik” başlıklı 9 uncu maddesinde; Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri almalarının hükme bağlandığını belirtti. Genel Müdür Çiftçi, sözleşmede erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren tüm tedbirlerin elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile yürütülen hizmetleri kapsadığını vurguladı.  
 
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un erişilebilirlik ile ilgili hükümlerinin ardından son yıllarda çalışmaları yoğun şekilde devam eden ve “Devlet’in Kısayolu” sloganıyla kamu hizmetlerini vatandaşla buluşturan “e-Devlet hizmetleri”nin erişilebilir olması büyük önem taşıdığına da değinen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, “Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında “Eylem 3.4.2: e-Devlet Hizmetlerinin Tüm Dezavantajlı Grupları Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi”nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğu altında olduğunu açıkladı.
 
Çalıştayın açılış konuşmasının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz Çağlayan Gümüş, çalıştayın amacı ve çalışma yöntemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme sonrası, TODAİE’den Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında erişilebilirlik ilkesinden ve erişilebilirlik konusuna yönelik planlanan çalışmalardan bahsettiği konuşmasında, kamu hizmetleri elektronik ortama taşınırken hizmetlerin kullanıcı profillerine uygun ve erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak şekillendirilmesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde görevli Uzman Araştırmacı Fatih Tekmen ise kamu internet sitelerinde ve e-devlet hizmetlerinde kullanılabilirlik ile erişilebilirliğin öneminden bahsetti. Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi’nin amacı, hedef kitlesi ve erişilebilirlik bölümü hakkında bilgilendirmeler yaptı.
 
“Kamu Kurumlarının KAMİS Kapsamındaki Uygulamalarına Örnekler” başlıklı oturumda ise Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ali Canbolat Adalet Bakanlığı internet sitelerinin ve portal hizmetlerinin kamu internet siteleri rehberi erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu değerlendirdi ve Adalet Bakanlığı internet sitesi ile UYAP internet sitesinin görme engellilerin kullandıkları JAWS programına uygunluğundan bahsetti. Sağlık Bakanlığı Danışmanı Ozan Beyhan ise Sağlık Bakanlığı tarafından e-devlet platformunda verilen hizmetleri anlattı. Engelli vatandaşların acil durumlarda 112 çağrı merkezleriyle iletişime geçebildikleri, Merkezi Hekim Sistemine bağlanıp randevu alabildikleri ve işaret dili ile tercüme hizmeti alabildikleri Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulamasını tanıttı.
 
Sunumların ardından, katılımcılar iki gruba ayrılarak çalışmalarına devam etti. Grup çalışmalarına başlanmadan önce mevcut durum tepsinin yapılaması için kamu kurumlarının e-Devlet kapsamındaki hizmetleri hakkında açıklamalar yapıldı. Daha sonra odak grup moderatörleri tarafından katılımcılara e-Devlet hizmetlerinde hangi kamu ve belediye hizmetleri yer almalı, ihtiyaç gruplarına göre yaşanan sorunlar (yazılımsal, donanımsal vb.) konularda sorular yöneltilerek yapılan tartışmalar ışığında her iki çalışma grubu tarafından çalıştay sonuçları raporlanarak sunuldu.
 
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın “E-Devlet Hizmetlerinin Tüm Dezavantajlı Grupları Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi” hedefinin hayata geçirilmesi çalışmaları, Çalıştay kapsamında belirlenen ihtiyaç ve beklentilere ilişkin bilişim çözümlerinin üretilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan e-Devlet hizmetlerinin erişilebilirlik standartlarına uyumluluğunun değerlendirilmesi ve mevzuatın e-devlet hizmetlerini de içerecek şekilde uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi adımlarıyla sürdürülecek.

$(document).ready(function() { $("a[rel=5a37a71b290eac064863d256]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });