…
13 Ekim 2014, Pazartesi

Engelli Bireylerin Siyasal Yaşama Katılımı Çalıştayı


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi işbirliği ile Engelli Bireylerin Siyasal Yaşama Katılımı Çalıştayı, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
 
Engelli bireylerin siyasal yaşama katılımını kısıtlayan engellerin tespit edilerek, bu engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak tedbirlerin ve bu konuda Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ilgili taraflarla paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya, sorumlu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
 
Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Gazi Alataş konuşmasında, konuşmacı ve katılımcılara katılım ve katkıları için teşekkür ederek, engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılım konusunda yapılan sunumların konuyla ilgili yeni bilgilerin paylaşılmasına olanak sağladığını belirtti. Her ülkenin kendi koşullarında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Alataş, bu değerlendirmeler ışığında ülkemizin gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde planladığı çalışmalar ile dünyada iyi bir noktada olduğunu ifade etti.
 
Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı Çalıştayın ilk gününde Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Sn. Nadezhda Harizanova, tarafından gerçekleştirilen “Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılımı Teşvik Mekanizması Olarak Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme; 12. ve 29. Maddeleri”  başlıklı bir sunumla, Sözleşme’nin engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılımının sağlanmasıyla ilgili taraf devletlerin yükümlülükleri ele alınarak, yasa önünde eşit tanınma konusunun engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılımı açısından önemi vurgulandı. Harizanova ayrıca konuyla ilgili olarak Bulgaristan’da gerçekleştirilen reform sürecinin altını çizdi.
 
Zihinsel engelli bireylerin oy kullanma hakkı ile ilgili olarak destekli karar alma sistemi ile vesayet sistemi karşılaştırması konusunda İtalya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ferrante Alfredo tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Alfredo, engelliliğin insanlık hallerden biri olarak vurgulayarak ve Sözleşme’nin "Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım" başlıklı 29. Maddesinin "Yasa Önünde Eşit Tanınma" başlıklı 12. Maddesi ile birlikte ele alınması gerektiğinin altı çizdi.  Alfredo, Sözleşmenin devletlerden özellikle zihinsel engelli bireylerin ve psikiyatrik tanı almış kişilerin karar süreçlerinde desteklenmelerini beklediğini belirterek devletlerin yerine karar verme süreçlerinden ziyade destekli karar verme süreçlerini teşvik ve temin etmeleri gerektiğini ifade etti. Alfredo sunumunda ayrıca İtalya örneğini ele alarak destekli karar verme süreçleri ile ilgili çalışmalara değindi.
 
Hollanda Almere Belediyesi’nden katılım sağlayan Edwin Luitzen De Vos, AB ülkelerinde destekli karar alma üzerine örnek uygulamalar ve çeşitli AB ülkelerinde ulusal parlamentolarda engelli bireylerin temsili konularında iki sunum gerçekleştirdi.
 
Çalıştayın ikinci günü ise gerçekleştirilen sunumlarda engelliler açısından oy kullanma prosedürleri ele alınarak, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Bu kapsamda AB perspektifinden engelli bireylerin siyasal yaşama katılımlarını sağlamada karşılaşılan güçlükler konusunda Holllanda Almere Belediyesi’nden Edwin Luitzen De Vos oy kullanma merkezleri ile usullerinin erişilebilirliği üzerine, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Nadezhda Harizanov AB ülkelerinde iyi uygulama örnekleri üzerine ve İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Ferrante Alfredo Destekli oy kullanma/elektronik seçimler/alternatif oy kullanma yöntemleri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
 
Çalıştay, Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı Tayyar Kuz tarafından yapılan kapanış konuşması ile katılımcılara teşekkür etmesinin ardından sona erdi.

$(document).ready(function() { $("a[rel=5469bcd1369dc51ad4b0b114]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });