…
04 Mayıs 2016, Çarşamba

Engelli Dernekleri Denizli’de Buluştu 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” kapsamında Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği seminerler dizisinin 2016 yılı ilk toplantısı Manisa, Aydın, Uşak, İzmir ve Denizli illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştiriliyor.
Seminerin açılışında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi açılış konuşmasında, STK’ların taşıması gereken nitelikler olduğunu vurgulyarak, toplumun bilinçlenmesi, birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için sorunların çözümünde STK’ların büyük önem arz ettiğini belirtti. Dünyada engelli bireylere verilen tüm haklarda STK’ların etkili olduğuna değinen Çiftçi, düzenlenen seminerler dizisinin ülkemiz açısından önemini ifade etti. Çiftçi, Türkiye’nin imzalamış olduğu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin yüklediği tüm yükümlülükleri yerine getirmek konusunda ve sorunların çözümünde STK’ları merkeze koyan bir politika anlayışı içerisinde olunduğunu belirtti. Yapılan mevzuat çalışmalarında STK’ların görüşlerinin alındığını vurgulayan Çiftçi, Türkiye’deki tüm engelli gruplarını kapsayan bir strateji belgesinin hazırlık çalışmaları olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.
 
Açılışta konuşan Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın ise yaşlılara, çocuklara, kadınlara ve engelli bireylere yapılan hizmetlere ve bu hizmetlerin ulaştırılmasında STK’ların önemine değindi. Açılış konuşmalarının ardından eğitim programı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Tayyar Kuz tarafından başlatıldı. Programın bu kısmında Kuz, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesinin amacı, önemi ve gerekçesi ile tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlar ve engelli haklarının gelişimi konularını örneklerle açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.
Eğitim programı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut tarafından yapılan engellilere yönelik ayrımcılık sunumu ile devam etti. Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Keziban Karçkay ise BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim programında Süleyman Akbulut ile Barış Uysal tarafından sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri ve STK’larda hak arama süreçlerine ilişkin konular ele alındığı bir sunum gerçekleştirildi. 
 
Eğitim programının ikinci günü Barış Uysal’ın STK’ların proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi açısından sürdürülebilirlik ve fon kaynakları, hibe sistemi ve bu kapsamda rehberler ve proje başvuruları, proje hazırlama ve projelerin değerlendirilmesi ile izlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumları ile devam etti.Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Projesi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planladığı “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” Projesinin amacı, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacaktır.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin kamu kurumları, STK’lar da dahil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettiriyor. Konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde dört ilde ve bölgesel düzeyde yapılması planlanan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ilki 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Manisa, Aydın, Uşak, İzmir ve Denizli illerinden gelen engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile Denizli’de gerçekleştirildi. Seminerler dizisinin ikincisi Haziran ayında Antalya’da bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek.

$(document).ready(function() { $("a[rel=572bbc01369dc5f068b18713]").fancybox({ openEffect : 'none', closeEffect : 'none' }); });