…
26 Haziran 2020, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında “Bilgiye Erişim Hakkı” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi


Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin topyekûn yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş birliği ile hazırlanması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalıştayının yedincisi ‘Bilgiye Erişim Hakkı’ başlığıyla 25 Haziran Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, engelli hakları konusunda son zamanlarda Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekerek başladığı konuşmasında; 2020 yılının Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesi nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce yürütülen erişilebilirlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, COVID-19 süresince özellikle engelli ve yaşlılarımızın risk altında olduğunu, bu nedenle engelli ve yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kısıtlayan önlemler alınmak zorunda kalındığını belirtti. Alınan bu tedbirlerin her ilin kendi durumuna göre Eylül ayına kadar devam edebileceğini aktaran KOÇ, bu süreçte en çok zorlandığımız konunun engelli bireylerin bilgiye erişimleri ile ilgili yaşanan sorunlar olduğunun altını çizdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hak temelli yaklaşımla hizmetlerini sunması gerektiğini, bilgiye erişimi de bu bakış açısıyla değerlendirmelerini beklediğini belirten Koç, yaşanan bunca olumlu gelişmelere rağmen konunun tarafları olan kurumlar ve STK’lar olarak alınacak çok yol olduğunun altını çizdi.

Ar-Ge Dairesi Başkanı Tayyar KUZ toplantının hedefleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında, Engelliler Hakkında Kanunu’nun hem engellilik alanında farkındalığı artırdığını, hem de paydaşlara birtakım sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

Uzman Seda ŞENTÜRK ÜNAL tarafından gerçekleştirilen sunumda, erişilebilirliğin toplumsal hayata katılmanın en önemli gerekliliklerinden biri olduğu, bununla ilgili Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) erişilebilirlikle ilgili hükümlerinin taraf ülkelere getirdiği yükümlülüklerin kamu kurum ve kuruluşları marifeti ile ifası esnasında karşılaşılan sorunlar ve iş birliktelikleri yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ yönetiminde devam eden toplantıda Eylem Planı’na ait taslak faaliyetler tüm katılımcılar tarafından tek tek değerlendirildi ve notlar alındı.

COVID-19 sürecinde erişilebilirlik alanında yapılan çalışmaların ilerleyen süreçler açısından kalıcı olacağını düşündüğünü belirten ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ ‘Erişilebilirlik herkes içindir.’ diyerek toplantıyı kapattı.