T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
24 Haziran 2021, Perşembe Ankara, TÜRKİYE

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında “Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi


Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin topyekûn yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş birliği ile hazırlanması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalıştaylarının onuncusu ‘Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması’ başlığıyla 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından 55 kişinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Engellilik Alanında Hak Temelli Yaklaşım, Temel Bakış Açımızdır Ve Ülkemizde Engellilik Alanı Bu Yaklaşım Doğrultusunda Değişim Gösteriyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, açılış konuşmasına günümüzde engellilik alanında hak temelli yaklaşımın, temel bakış açısı olduğunu ve ülkemizde de engellilik alanının bu yaklaşım doğrultusunda değişim gösterdiğini belirterek başladı. Bu değişimin en açık şekilde, engellilik alanında çerçeve kanun niteliğinde olan Engelliler Hakkında Kanun’un 2005 yılında yayımlanması ile görülebileceğini aktaran Uzm. Dr. KOÇ, bu Kanun ve kazanımlarının ülkemizi engellilik alanında sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini aktardı.

Uzm. Dr. KOÇ, engellilik alanındaki politikalar açısından bugüne kadar alınan önemli mesafeye rağmen; bu alanda hala yürünecek çok yol olduğunu belirtti. Engelliliğin çok taraflı bir konu olduğunu, bu nedenle de politika ve hizmetlerin tüm taraflarla iş birliği içerisinde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Engellilik alanında devletin topyekûn yaklaşımını ortaya koyacak Engelsiz Vizyon Belgesi’nin uygulama aracı olan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlıklarının bu toplantıda da olduğu gibi etkili bir iş birliği içerisinde sürdürülmesinin önemini vurgulayarak konuşmasına son verdi.

Hak Temelli Yaklaşım Bu Tarihsel Süreçte Kabul Edilen En Güncel Yaklaşım

Uzm. Dr. KOÇ’un ardından söz alan Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR ‘Hak Temelli Yaklaşım’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, geçmişten günümüze engelliliğe yönelik yaklaşımları aktaran Prof. Dr ÇAĞLAR, hak temelli yaklaşımın bu tarihsel süreçte kabul edilen en güncel yaklaşım olduğunu belirterek hak temelli yaklaşımın temelinde ‘her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması’nın yattığını aktardı. Engelli bireylerin de diğer bireyler gibi toplumun her alanına katılım sağlayabilmesinin; toplumdaki her bireyin engelliliği tanıması ve kabul etmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Prof. Dr ÇAĞLAR, kapsayıcı politikaların yaygınlaştırılması adına ülkemizde yaşanan gelişmeleri aktardı. Engelli bireylere yönelik desteklerin engelli bireyler ve ailelerinin toplumsal yaşama katılımlarını olumlu yönde etkilediğini belirten Prof. Dr ÇAĞLAR, mevcuttaki bu olumlu duruma rağmen engelli bireylerin bağımsız bir şekilde toplumsal hayatın her alanına katılabilmeleri için kaynakların bu alana daha yoğun bir şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr ÇAĞLAR, günümüzde, engelli bireylerin bağımsız bir şekilde toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak; daha çağdaş ve insan haklarına saygılı sosyal politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek sunumunu sonlandırdı.

Prof. Dr ÇAĞLAR’ın sunumunun ardından AÇSH Uzmanı Keziban KARÇKAY gerçekleştirdiği sunumunda; hazırlıkları tamamlanan Engelsiz Vizyon Belgesi ve bu belgenin uygulama aracı olarak hazırlıkları devam eden Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Çalıştay, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı kapsamında öngörülen ve ‘Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması’ başlığı altında yer alan taslak faaliyetlerin tüm katılımcılar tarafından değerlendirmesi ile son buldu.