…
31 Ekim 2019, Perşembe

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Gerçekleştirildi


 “Engelli Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”, 24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ da bir konuşma yaptı.

Türkiye’de engelli kadınların eğitim, medya, spor, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım, sağlık ve bakım konularında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Çalıştay organizasyonu,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet Birimlerinden Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 190 kişi katıldı.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU Çalıştay açılış konuşmasında; “2030 kalkınma gündeminin temel prensiplerinden biri olan kimseyi geride bırakmamak ilkesini esas alıp; eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 temel politika ekseninde “kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı”nı yürürlüğe koyduklarını, hiçbir vatandaşımızın kalkınma süreçlerimizin gerisinde kalmaması ve bilhassa engelli kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif,  üretken ve güçlü şekilde yer almaları konusunda çalışmalarını kesintisiz sürdürme kararlılığında olduklarını” söyledi.

 Uzm. Dr. Orhan KOÇ: BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi Çekincesiz İlk İmzalayan Ülkelerden Biri Türkiye

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ çalıştay konuşmasında; BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi çekincesiz ilk imzalayan ülkelerden biri olduğumuzu hatırlatarak, Engelsiz Vizyon Belgesinin hazırlandığını belirtti.

 Koruyucu, önleyici çalışmaların önemini vurgulayan Uzm. Dr. KOÇ, önlenebilir engellilik konusunda ilgili Bakanlıklarla birlikte çalışmaların kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünü, engelli bireylere sunulan evde sağlık hizmetlerinin yeterince bilinmediğini, bakım hizmetlerinin bütüncül bir şekilde sunulmasının önemli olduğunu ifade etti. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. KOÇ, bakım hizmetlerinde bütüncül yaklaşımın sağlanması için ilgili tüm paydaşlarla çalışmaların yapıldığını, ayrıca engelli kadınların yaşadıkları sorunlar için özel önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

25 ve 26’ncı dönem Milletvekili ve Bakan Danışmanı Bennur KARABURUN ise T.B.M.M. Komisyonlarında Engellilik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda önemli paylaşımlarda bulundu.

Programın ilk bölümü; Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Ülkemizde Engellilik alanında yapılan çalışmaların genel sunumu ile tamamlanmıştır. Çalıştayda, katılımcılardan oluşan üç ayrı çalışma grubunda, eş zamanlı oturumlarda aşağıdaki konular ele alındı:

Engelli Kadınların Sosyal Statüsü:

Engelli kadın ve kız çocuklarının eğitime erişim ve devamı

Medyada engellilik ve kadın temsili

Engelli kadınların güçlenmesinde bir araç olarak medya

Engelli kadınların sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı

Engelli kadınların sosyal güçlenmesi konusunda STK’ların rolü

Engelli Kadınlar ve Çalışma Hayatı:

Engelli kadınların çalışma hayatına katılımı

İş hayatı ve engelliliğin uyumlaştırılması

Engelli kadınların karar alma mekanizmalarına aktif katılımı

Bakım İhtiyacı Olan Engelli Kadınların Bakımı ve Barınması:

Engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimi

Bakım ihtiyacı olan şiddet mağduru engelli kadınların bakımı ve barınması

Bakım ihtiyacı olan engelli kadınların-şiddet mağduru engelli kadınların bakımı ve barınması konusunda dünya üzerinde iyi uygulama örnekleri

Programın son oturumunda, katılımcıların görüş ve önerilerinin yer aldığı raporlar moderatörler tarafından grup sunumları şeklinde gerçekleştirildi.