…
09 Temmuz 2020, Perşembe Ankara, TÜRKİYE

Engelli ve Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezleri Yeniden Hizmet Vermeye Başladı


COVID-9 pandemi sürecinde öncelikli risk grubunda bulunan yaşlı ve engellilerimizin virüsten korunmaları ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için alınan sıkı tedbirlerin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte Bakanlığımıza bağlı gündüz yaşam merkezleri 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

 Aile bireylerinden herhangi biri engelli olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engelli bireylerin ise sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması amacıyla Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezleri hizmete alınmıştır. 2020 yılı Haziran ayı itibariyle bakanlığımıza bağlı ülke genelinde 123 kuruluşumuzda 783 engelli bireye gündüz bakım hizmeti verilmektedir.

Gündüz bakım merkezlerinde engelli bireyler engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş olan etkinlik salonlarında, merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandırılmaktadır. Tarımsal rehabilitasyon, iş-uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları, sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru vb. aktiviteler gündüz bakım merkezlerinde engelli bireylere sunulan faaliyetlerden başlıcalarıdır.

Aynı şekilde son yıllarda ülkemizde yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının hızla artması sebebiyle, hem yaşlı bireylerin sosyal çevrelerinden koparılmadan aktif bir şekilde yaşlanmalarını sağlayacak hem de yaşlı bakımı konusunda daha az maliyetli olan gündüz bakım ve hizmet modellerinin hayata geçirilmesi yönünde adımlar atılması zaruret haline gelmiştir.

Gündüz bakım hizmetleri kapsamında; komşu akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen evde yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olan yaşlılar için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Ayrıca bu merkezlerde sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerinin sunulması ile yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak ve özellikle kendi imkânlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konularda destek sunulabilmektedir.

Günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri verilen yaşlı gündüz bakım merkezlerinde, yaşlıların ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak düzenlenen etkinliklerle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması planlanmaktadır.

2019 yılında yaygınlaştırılmasına karar verilen yaşlılara yönelik gündüz bakım hizmetleri kapsamında bugüne kadar 4’ü müstakil, 27’si kuruluşlara bağlı olmak üzere toplamda 457 kapasiteli 31 Resmi Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi hizmete açılmıştır.

Yeni Koronavirüs sebebiyle Mart ayından bugüne kadar ara verilen Resmi Yaşlı Gündüz Bakım Merkezleri ve Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezlerinin normalleşme süreci adımları gereği gerekli tedbirlerin alınması ile birlikte 1 Temmuz 2020 itibariyle yeniden hizmet vermeye başlamıştır. 

Bakanlık olarak yeni dönemde hedefimiz Yaşlı Gündüz Bakım Merkezleri ve Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezlerinin sayılarının arttırılmasıyla, gündüzlü hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamaktır.