T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
17 Haziran 2021, Perşembe New York, AMERİKA

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) IV. Taraf Devletler Konferansı’nda Ülkemiz Ulusal Beyanı Sunuldu


(EHİS)’nin Taraf Devletler Konferansı, 2009 yılından beri her yıl düzenli olarak New York’ta gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye taraf olan devletlerin resmi temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aktif katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleştirilen konferans, 14. Taraf Devletler Konferansı ise, 15-17 Haziran 2021 tarihlerinde COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi ortamda düzenleniyor.

Odak kurum olarak Genel Müdürlüğümüzün de katılım sağladığı Konferans, bu yıl “Yeniden İnşa: KOVİD-19 Tedbirleri ve Normalleşme; İhtiyaçların Karşılanması, Hakların Gerçekleştirilmesi ve Engelliler Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerin Ele Alınması” ana teması ile duzenleniyor. Konferans marjında; 15-17 2021 tarihlerinde üç yuvarlak masa toplantısı ve farklı başlıklarda yan etkinlikler yapılıyor.

Son bir yılda Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin kaydettiğimiz gelişmeleri içeren ve her yıl Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak ülkemiz adına Genel Oturum’da sunulan Ulusal Beyanımız; bu yıl COVID-19 tedbirleri nedeniyle Genel Oturum’da BM Daimi Temsilciliği tarafından sunuldu.

15 Haziran 2021 tarihinde BM Daimi Temsilcilik Maslahatgüzarı Sn. Serhad VARLI tarafından sunulan Ulusal Beyanımızda; engellilik kapsayıcı politika geliştirme ve uygulamalarda benimsenen hak temelli ve aile odaklı bakış açımızın COVID-19 sürecinde de devam ettirildiği, salgının başlangıcından itibaren kuruluşlardaki engelli bireylerin ve kuruluş personelinin yanı sıra; toplum içerisinde yaşayan engelli bireylere yönelik koruyucu, önleyici ve güvenliklerini sağlayıcı tedbirlerin ivedilikle alındığı aktarıldı. Diğer birçok ülkenin aksine; yaş triyajının uygulanmadığı ülkemizde, engelli ve yaşlı bireylerle ile kuruluşlarda hizmet veren personele aşı önceliği verildiği belirtildi.

16 Haziran 2021 tarihinde, ‘Silahlı çatışmalarda ve insani acil durumlarda engellilerin haklarının korunması’ ve ‘Bağımsız yaşamak, topluma dahil olmak’ başlıklarındaki yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlandı. ‘Bağımsız yaşamak, topluma dahil olmak’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında söz alan Türk Heyetinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve İstatistik Daire Başkanı Sn. Tayyar KUZ, ülkemizde, son yıllarda engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını ve kurumsuzlaşmayı teşvik etmek amacıyla toplum temelli hizmetlerin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde geliştirilmesi konusundaki çabalarından bahsederek bu çabaların, COVID-19 döneminde de aksamadan devam ettiğini vurguladı.