…
14 Mart 2019, Perşembe

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere Toplantısı Birleşmiş Milletler Çatısı Altında Cenevre’de Gerçekleştirildi


Birleşmiş
Milletler Engelli Hakları Komitesi ile Türk Heyeti arasındaki ülkemizin
“Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye Dair Ulusal Raporu Yapıcı Müzakere
Toplantısı”, Komite'nin 21. Oturumunda, 13-14 Mart 2019 tarihlerinde Birleşmiş
Milletler çatısı altında Cenevre’de gerçekleştirildi.Ülkemizin 2009
yılında taraf olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin ulusal
raporlama süreci ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda uluslararası
yükümlülüklerimiz gereği sorumlu ve tüm Bakanlık ve kurumlar ile işbirliği
içerisinde düzenlendi. Müzakere
toplantısında ülkemizi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
Ahmet ERDEM başkanlığında Bakanlık temsilcileri ile sorumlu kurum ve
bakanlıkların temsilcilerinden oluşan 23 kişilik Türk Heyeti temsil etti. Müzakere toplantıları
çerçevesinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi tarafından Türk
Heyetine ülkemizdeki idari yapılanmanın bir gereği olarak engellilik alanındaki
politika ve uygulamalarla ilgili sorular yöneltildi. Bakan Yardımcımız Sn.
Ahmet ERDEM başkanlığında müzakerelere katılan Türk heyeti hazırlanan
faaliyet  ve durum değerlendirme
raporlarını sunduEngellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere; birçok farklı
bakanlık ve kurumların görev alanları kapsamında yürütüldüğünden, başta
Sözleşme’nin odak noktası olan Bakanlığımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığı ve Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinden oluşan geniş
katılımlı bir Türk Heyeti anılan toplantılarda hazır bulundu. Müzakere
toplantısından bir gün önce 12 Mart 2019 tarihinde Cenevre Daimi
Temsilciliğimizde bir araya gelindi. Sözleşme’nin
denetim organı olan Komite tarafından değerlendirilen ulusal raporumuz 13 Mart
2019 Çarşamba günü öğleden sonra 15:00-18:00 arası ve 14 Mart 2019 Perşembe
günü sabah 10:00-13:00 arası düzenlenen iki oturumda Sözleşme kapsamında
eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik vb. 33 hak alanı ele alınarak
müzakere edilmiştir.Birleşmiş
Milletler Çatısı Altında Cenevre’de Gerçekleştirilen Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere Toplantısının Açılış Konuşmasını
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM YaptıAile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM Müzakere toplantısının açılış
konuşmasında, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanması konusunda
deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlayan bu toplantıda bulunmaktan Türkiye olarak
büyük memnuniyet duyduklarını, Engellilik durumuna hak temelli bir yaklaşımla
baktıklarını ifade etti. Engellilerin
haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirleri bir imtiyaz ya da lütuf
olarak değil; insan haklarının bir gereği olarak gördüklerini, dezavantajlı
gruplara yönelik politika ve programlar ile hizmetlerin bütüncül bir
perspektifle planlanması ve sunulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kamu sektörü ile
sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve özellikle
engellilik alanında çalışan STK’ların hak temelli savunuculuk kapasitelerini
artırmak için 2014 ile 2016 yılları arasında bölgesel düzeyde çok sayıda sivil
toplum kapasite geliştirme etkinliği gerçekleştirdiklerini, 2019-2023
yıllarında uygulanacak 11. Ulusal Kalkınma Planının engellilik açısından daha
kapsayıcı bir yaklaşımla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı esas
alarak hazırlandığını belirtti.