…
12 Mart 2019, Salı

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere Toplantısı Gerçekleştirildi


Ülkemizde
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)’ye Dair Ulusal Raporu Müzakere
Toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde paydaş kuruluşların
temsilcilerinin de katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç’un başkanlığında
toplantı gerçekleştirildi.  Toplantıda, daha önce 2013 yılına kadar olan
dönemi kapsayacak şekilde EYHGM tarafından hazırlanan ve BM Engelli Hakları
Komitesi’ne iletilen “EHİS’e ilişkin ilk ulusal raporumuz” Komite tarafından 26
Eylül 2018 tarihinde ele alınarak ek bilgi talep edilmiş ve ülkemize buna
yönelik bir soru listesi iletildiği belirtildi. Anılan soru listesine
cevaben BM’nin ilgili yönergesi çerçevesinde sorumlu bakanlık ve kurumlarla
işbirliği içinde tüm sektörleri içine alan ve 2013-2018 yıllarını kapsayan bir
raporlama süreci başlatıldığı, bu süreç çerçevesinde, anılan sorulara ilişkin
cevapların hazırlanabilmesi amacıyla 23 Kasım 2018 tarihinde sorumlu bakanlık
ve kurumların katılımıyla konuya ilişkin bir bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildiği vurgulandı. Bilgilendirme
toplantısını müteakip 26 Kasım 2018-17 Aralık 2018 tarihleri arasında her bir
madde başlığı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında 23
odak toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda da bakanlık ve
kurumların katkılarıyla oluşturulan ek raporumuz 9 Ocak 2019 tarihinde
Komite’ye sunulmuştur.13-14 Mart 2019
tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi ile Türk
Heyeti arasındaki yapıcı müzakere toplantısında EHİS’in ülkemizde uygulanması
açısından engelli hakları konusunda Komite tarafından ülkemize sorulabilecek
olası sorular STK'lar tarafından Komite’ye sunulan gölge raporlar da dikkate
alınarak tespit edilmiştir. Tespit edilen sorular çerçevesinde sorumlu
kurumların katkıları alınmak üzere resmi yazışmalar yapılmıştır. Kurumlarca
iletilen cevaplar doğrultusunda kapsamlı bir metin oluşturulmuştur. Bugün
Türkiye saati ile 17:00’de Cenevre’de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Komitesi ile Türk Heyeti arasında değerlendirme toplantısına geçildi.