…
…
18 Aralık 2019, Çarşamba Ankara, TÜRKİYE

Engelsiz Vizyon ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının Hazırlık Çalışmaları Kapsamında “Sağlık Hakkı” Başlıklı Çalıştay Ankara’da Gerçekleştirildi.


Engelsiz Vizyon ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının hazırlık çalışmaları kapsamında sağlık hakkına ilişkin çalıştay, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha BAŞARAN’ın başkanlığında 11 Aralık 2019 tarihinde 75. Yıl Huzurevinde gerçekleştirildi.

İlk Ulusal Rapor Hazırlandı ve BM Engelli Hakları Komitesi’ne Gönderildi

İlgili kamu kurumları, engellilik alanındaki sivil toplum temsilcilerinin katıldığı “Sağlık Hakkı” başlıklı çalıştay, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı BAŞARAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. BAŞARAN konuşmasında; Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’den kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerimiz gereği ülkemizin ilk ulusal raporunu hazırlayıp BM Engelli Hakları Komitesine gönderildiğini ifade etti. Sunulan raporun Cenevre’de gerçekleşen müzakeresinin, Bakanlığımızca başarıyla yapıldığını vurgulayan BAŞARAN; BM Engelli Hakları Komitesinin önerileri ve ülkemizin engelli haklarına ilişkin politika hedefleri doğrultusunda bir yol haritasına gereksinim duyulduğunu belirtti. 

Yol Haritası Engelsiz Vizyon Belgesi İle Ortaya Konulacak

Bütüncül bir anlayışla hazırlanacak bu yol haritasının Engelsiz Vizyon Belgesi ile ortaya konacağını ve uygulama aracı olarak da Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı taslağının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını aktaran BAŞARAN, Bakanlığımızın bu gereksinimden hareketle Engelsiz Vizyon Belgesi ile Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının hazırlıklarını başlattığını söyledi. Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren BAŞARAN, çalışmaların engellilik alanındaki önemine vurgu yaparak engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan içermeci bir anlayışla yararlanabilmelerini temin etmek açısından önem taşıdığını söyledi ve çalıştayın eylem planı çalışmalarına önemli açılımlar sağlayacağına inandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı açılışının ardından Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı Tayyar KUZ tarafından Engelsiz Vizyon ile Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.   Program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Canan AKTAŞ tarafından yapılan “Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme-Sağlık Hakkı” sunumuyla devam etti. Sunumun ardından AKTAŞ tarafından modere edilen oturum kapsamında Sağlık Hakkı başlığına ilişkin hazırlanan taslak faaliyetler, kurum temsilcilerinin konuyla ilgili mevcut durum ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmeleri, eylem planına ilişkin öneri ve değişiklik talepleri ele alındı.

“Sağlık Hakkı” başlıklı çalıştay sorumlu kamu kurumları, STK’lar ve Bakanlığımızın ilgili birimlerden 60 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.