…
21 Aralık 2016, Çarşamba

Erişilebilirliğin İzlenmesi ve Denetlenmesinde Yeni Dönem Başlıyor


 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a istinaden 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde, 21 Eylül 2016 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik değişikliği kapsamında izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullanılacak formların da revizyonu yapılarak, 2016/7 sayılı “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi” yürürlüğe girmiştir.
 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarında denetimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ilkeler belirlenirken, mevcut binaların erişilebilir hale getirilmesinde uyulması gereken ölçütlerde değişiklikler yapılmıştır.
 
Denetim sonrasında erişilebilir olduğu tespit edilen yerler ve araçlar için Valilik tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” düzenlenecektir.
 2016/07 Sayılı Genelge "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları" (Aralık 2016)
 

EK 1 BİNALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

EK-II_A_YAYA KALDIRIMLAR

EK-II_B_YAYA GEÇİTLERİ

EK-II_C_DURAKLAR

EK-II_D1_D2_OTOPARKLAR

EK-II_E_HALKA AÇIK TELEFON KULÜBELERİ

EK-II_F_HALKA AÇIK TUVALETLER

EK-II_G_KENT PARKLAR

ERİŞİLEBİLİRLİK EK-3_OTOBUS_MINIBUS

ERİŞİLEBİLİRLİK EK-3_RAYLI_SISTEM

ERİŞİLEBİLİRLİK EK-3_VAPURLAR